• Loading...
 

Đến Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, nhắc đến gia đình anh Phạm Văn Đường thì ai ai cũng biết; người dân ở đây thường gọi anh bằng cái tên gần gũi “nông dân triệu phú”.

Thư viện Video

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu trả lời:


  • Căn cứ đánh giá:

    Căn cứ Hướng dẫn 413-HD/HNDTW, ngày 29/5/2012 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đánh giá, phân xếp loại cơ sở Hội. Việc đánh giá cơ sở Hội được căn cứ:

    Kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Hội theo quy định của Điều lệ Hội và các nhiệm vụ do Hội cấp trên giao.

    Đối với Hội cơ sở mới thành lập, phải có thời gian sinh hoạt từ 6 tháng trở lên, tính đến thời điểm đánh giá.