• Loading...
 

Những năm qua, hàng trăm hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đã được vay vốn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) để mở rộng sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Thư viện Video