• Loading...
 

Trong những ngày qua đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng ở nhiều tỉnh, thành phía Bắc, nhiều diện tích lúa, hoa màu và cây dài ngày bị ngập úng có khả năng bị thiệt hại. Nhằm khôi phục sản xuất, cần lưu ý thực hiện các biện pháp kỹ thuật sau:

Bạn sẽ ngạc nhiên khi nghe một tổ trưởng THT trình bày bản kế hoạch kinh doanh rừng và trang trại với sự hỗ trợ của bản trình chiếu. Một cán bộ HND điều hành thành công hội nghị bàn tròn, thảo luận về các chính sách phát triển rừng và trang trại với Chính quyền và đại diện các cơ quan liên quan; hay một thành viên THT giới thiệu lưu loát về THT sản xuất và chế biến gỗ của mình...

Thư viện Video

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu trả lời:


  • Theo Hướng dẫn số 413-HD/HNDTW, ngày 29/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Hội. Căn cứ, điều kiện, tiêu chuẩn để đánh giá, phân xếp loại chi Hội như sau: 1. Căn cứ đánh giá Việc đánh giá chất lượng Chi hội căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi Hội theo quy định của Điều lệ Hội về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Hội và nhiệm vụ được Hội cấp trên giao. Đối với Chi hội mới thành lập, phải có thời gian sinh hoạt từ 6 tháng trở lên, tính đến thời điểm đánh giá. Đối với Chi hội có các Tổ hội thì lấy tỉ lệ hội viên tham gia sinh hoạt ở Tổ hội để làm căn cứ đánh giá cho Chi hội. 2. Nội dung đánh giá Chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Hội. Tổ chức sinh hoạt, hoạt động chi Hội; thực hiện nhiệm vụ do Hội cấp trên giao. Có sổ theo dõi, ghi chép hoạt động của Chi hội. Xây dựng quỹ hội; thu, nộp hội phí theo quy định. Phát triển hội viên mới; giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.