• Loading...
 

Thực hiện Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) do Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, Hội Nông dân (HND) tỉnh đã triển khai các hoạt động cụ thể hỗ trợ hiệu quả hội viên nông dân (HVND) phát triển sản xuất, kinh doanh (SXKD) rừng và các sản phẩm dưới tán rừng.

Thư viện Video