• Loading...
 

Nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường đoàn kết, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của cán bộ, hội viên, nông dân; đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, mô hình tổ chức của Hội, phát triển tổ chức Hội vững mạnh nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Hội

Những năm gần đây, cà chua Tre Việt đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực trong sản xuất vụ Đông ở thôn Thoóc Phưa- thị trấn Yên Thế- huyện Lục Yên giúp người nông dân nâng cao thu nhập.