• Loading...
 
Bảng tin giá cả thị trường nông sản từ ngày 15 - 30/4 năm 2018
17/04/2018 9:41:00 SA

                                                                                                          Đồng/Kg (Áp dụng cho sản phẩm loại 1)

TT

Sản phẩm

Thành phố Yên Bái

Huyện

Lục Yên

Huyện

Văn Yên

TX.

Nghĩa Lộ

Huyện

Mù Cang Chải

1

Gạo nếp Tú Lệ

40.000

35.000

40.000

35.000

-

2

Gạo Chiêm hương

16.000

15.000

16.000

15.000

17.000

3

Gạo nếp cẩm

35.000

35.000

33.000

30.000

40.000

4

Gạo Séng Cù

22.000

20.000

22.000

18.000

22.000

5

Chè khô thường

120.000

150.000

120.000

140.000

150.000

6

Miến đao

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

7

Mộc nhĩ (khô)

130.000

150.000

110.000

120.000

150.000

8

Măng nứa (khô)

250.000

250.000

260.000

280.000

300.000

9

Măng vầu tươi

10.000

8.000

10.000

8.000

-

10

Măng sặt

20.000

-

15.000

20.000

20.000

11

Khoai tím Lục Yên

20.000

25.000

25.000

-

-

12

Khoai tây

15.000

20.000

15.000

15.000

20.000

13

Bí đỏ

15.000

10.000

10.000

10.000

15.000

14

Bắp cải

10.000

6.000

7.000

8.000

10.000

15

Su hào

10.000

10.000

13.000

10.000

10.000

16

Cà chua

15.000

15.000

20.000

12.000

15.000

17

Thịt bò

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

18

Thịt lợn hơi

37.000

36.000

40.000

38.000

40.000

19

Thịt lợn mông sấn

70.000

75.000

85.000

70.000

80.000

20

Thịt lợn ba chỉ

60.000

70.000

70.000

60.000

60.000

21

Gà ta hơi

120.000

110.000

110.000

100.000

140.000

22

Gà Công nghiệp hơi

65.000

70.000

60.000

60.000

80.000

23

Vịt hơi

65.000

80.000

65.000

50.000

100.000

24

Ngan hơi

75.000

80.000

70.000

65.000

80.000

25

Trứng gà ta

5.000

4.500

5.000

5.000

5.000

26

Cá trắm > 2kg

75.000

70.000

70.000

75.000

80.000

27

Cá rô phi đơn tính<2 kg

45.000

40.000

50.000

45.000

50.000

28

Cá chép >1kg

65.000

65.000

65.000

50.000

70.000

29

Tinh dầu quế (lít)

-

 

620.000

-

-

30

Quế vụn khô

-

 

21.000

-

-

VĂN BẢN HỘI

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2020)

Công văn số 632-CV/HNDT ngày 27/7/2020 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 2329-CV/TU ngày 14/7/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư

Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiến đoạt tài sản

Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030

Hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 30/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chích sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video