• Loading...
 
Bảng tin giá cả thị trường nông sản từ ngày 15 - 30/4 năm 2018
17/04/2018 9:41:00 SA

                                                                                                          Đồng/Kg (Áp dụng cho sản phẩm loại 1)

TT

Sản phẩm

Thành phố Yên Bái

Huyện

Lục Yên

Huyện

Văn Yên

TX.

Nghĩa Lộ

Huyện

Mù Cang Chải

1

Gạo nếp Tú Lệ

40.000

35.000

40.000

35.000

-

2

Gạo Chiêm hương

16.000

15.000

16.000

15.000

17.000

3

Gạo nếp cẩm

35.000

35.000

33.000

30.000

40.000

4

Gạo Séng Cù

22.000

20.000

22.000

18.000

22.000

5

Chè khô thường

120.000

150.000

120.000

140.000

150.000

6

Miến đao

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

7

Mộc nhĩ (khô)

130.000

150.000

110.000

120.000

150.000

8

Măng nứa (khô)

250.000

250.000

260.000

280.000

300.000

9

Măng vầu tươi

10.000

8.000

10.000

8.000

-

10

Măng sặt

20.000

-

15.000

20.000

20.000

11

Khoai tím Lục Yên

20.000

25.000

25.000

-

-

12

Khoai tây

15.000

20.000

15.000

15.000

20.000

13

Bí đỏ

15.000

10.000

10.000

10.000

15.000

14

Bắp cải

10.000

6.000

7.000

8.000

10.000

15

Su hào

10.000

10.000

13.000

10.000

10.000

16

Cà chua

15.000

15.000

20.000

12.000

15.000

17

Thịt bò

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

18

Thịt lợn hơi

37.000

36.000

40.000

38.000

40.000

19

Thịt lợn mông sấn

70.000

75.000

85.000

70.000

80.000

20

Thịt lợn ba chỉ

60.000

70.000

70.000

60.000

60.000

21

Gà ta hơi

120.000

110.000

110.000

100.000

140.000

22

Gà Công nghiệp hơi

65.000

70.000

60.000

60.000

80.000

23

Vịt hơi

65.000

80.000

65.000

50.000

100.000

24

Ngan hơi

75.000

80.000

70.000

65.000

80.000

25

Trứng gà ta

5.000

4.500

5.000

5.000

5.000

26

Cá trắm > 2kg

75.000

70.000

70.000

75.000

80.000

27

Cá rô phi đơn tính<2 kg

45.000

40.000

50.000

45.000

50.000

28

Cá chép >1kg

65.000

65.000

65.000

50.000

70.000

29

Tinh dầu quế (lít)

-

 

620.000

-

-

30

Quế vụn khô

-

 

21.000

-

-

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 68-KH/HNDT ngày 12/9/2019 phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Công văn số 329-CV/HNDT ngày 12/9/2019 của BTV Hội Nông dân tỉnh về việc triển khai CTPH giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019 - 2023

Công văn số 316-CV/HNDT ngày 10/9/2019 về việc tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam (kèm Thể lệ Cuộc thi))

Kế hoạch số 64 -KH/HNDT ngày 5/9/2019 của BTV Hội Nông dân tỉnh Yên Bái Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 03 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội (Khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh

Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 5/8/2018 của Trung ương HND Việt Nam Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp

Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 5/8/2018 của Trung ương HND Việt Nam Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW ngày 5/8/2018 của Trung ương HND Việt Nam Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Hướng dẫn số 93 - HD/HNDTW ngày 5/8/2019 của Trung ương HND Việt Nam một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video