• Loading...
 
FFF II từng bước thay đổi tư duy sản xuất của nông dân
01/04/2024 12:00:00 SA

Yên Bái là 1 trong 5 tỉnh miền núi phía Bắc đang thực hiện Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ và Hội Nông dân tỉnh là đơn vị triển khai. Việc thực hiện Chương trình đã mang lại nhiều lợi ích cho người nông dân

 

Từ năm 2023 đến nay, Chương trình FFF II đã triển khai 7 mô hình trồng cây gỗ lớn có giá trị tại các xã Phú Thịnh, Thịnh Hưng, Tân Nguyên, huyện Yên Bình; xã Đào Thịnh, Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên; xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên; 22 hộ tham gia Dự án Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ do Trường đại học lâm nghiệp hỗ trợ; 7 THT, HTX được trao hỗ trợ xây dựng Quỹ tín dụng xanh tại xã Tân Nguyên, Thịnh Hưng - huyện Yên Bình và xã Đào Thịnh, Tân Đồng, Hưng Thịnh - huyện Trấn Yên. Tổng kinh phí hỗ trợ 95 triệu đồng.

Chương trình FFF II đã từng bước tạo sự gắn kết cộng đồng trong nông dân, nông thôn, đặc biệt là các đối tượng: phụ nữ, thanh niên và người dân tộc thiểu số, giúp thay đổi thói quen, tập quán sản xuất theo tín hiệu thị trường để tạo ra sản phẩm hữu cơ, có giá trị kinh tế cao. Qua đó cũng đồng thời nâng cao nhận thức cho đợn vị kinh tế tập thể về tác động của biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông, lâm nghiệp  và triển khai các giải pháp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, từng bước thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. 

Nguồn YBĐT

https://baoyenbai.com.vn/12/320507/FFF-II-tung-buoc-thay-doi-tu-duy-san-xuat-cua-nong-dan.aspx

 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 46-KH/HNDT ngày 04/6/2024 về Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” năm 2024

Báo cáo số 81-BC/HNDT ngày 03/6/2024, Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ” giai đoạn 2019-2023

Nghị quyết số 05-NQ/HNDT ngày 03/6/2024 về Tiếp tục thực hiện Đề án số 01-ĐA/HNDT ngày 29/5/2019 của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Yên Bái về “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ”

Luật số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015 của Quốc Hội: Luật Khí tượng thủy văn

Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 11/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm b khoản 3Điều 1 Nghị quyết số 71/NQ/HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua một số Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết số 10/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức thu học phí hằng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 09/2024/NQ – HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video