• Loading...
 
FFF hỗ trợ nông dân Yên Bái nâng cao giá trị rừng
10/03/2023 2:32:00 CH

Triển khai Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, giai đoạn II, đợt 2 tại tỉnh Yên Bái, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả góp phần thay đổi tư duy sản xuất của hội viên. Qua đó, họ đã biết tận dụng đất rừng vốn có, tạo ra sản phẩm có giá trị cao dưới tán rừng, mang lại lợi ích “kép” cho người trồng rừng.

Buổi tham quan mô hình đa dạng hóa sản phẩm dưới tán rừng của Hội Nông dân tỉnh tổ chức cho thúc đẩy viên Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) tại Hợp tác xã (HTX) Dược liệu Bình An, xã Xuân Long, huyện Yên Bình. Cây trà hoa vàng và cây lá khôi là hai loại cây được chia sẻ kỹ thuật trồng và chăm sóc nhằm mục đích giúp các thúc đẩy viên đa dạng hóa sản phẩm dưới tán rừng.

Các thúc đẩy viên Chương trình FFF thăm quan Hợp tác xã Dược liệu Bình An, xã Xuân Long, huyện Yên Bình.

Cùng với tham quan thực tế, các thúc đẩy viên FFF cũng đã được thành viên HTX Dược liệu Bình An trao đổi chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm quản lý, liên kết sản xuất, kinh doanh rừng và trang trại bền vững; giá trị kinh tế của việc đa dạng hóa sản phẩm dưới tán rừng. 

Triển khai Chương trình FFF do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, giai đoạn II, đợt 2 tại tỉnh Yên Bái, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức cho hội viên tham quan, học tập mô hình trồng cây khôi nhung tại xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, có sự hướng dẫn phân tích của chuyên gia Chương trình FFF. 

Thực hiện Chương trình FFF, thời gian qua Hội Nông dân tỉnh đã triển khai các hoạt động: tham quan mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả từ rừng; trồng rừng lồng ghép với các biện pháp sinh kế tổng hợp; hội thảo tập huấn về giảm thiểu, thích ứng với biến đổi khí hậu; nông lâm kết hợp, đa dạng sinh học dưới tán rừng; kinh nghiệm quản lý, liên kết sản xuất, kinh doanh rừng và trang trại bền vững… 

Tham gia Chương trình FFF, hội viên nông dân tỉnh Yên Bái đã từng bước thay đổi tư duy sản xuất, biết tận dụng đất rừng trồng vốn có, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị của rừng trên một đơn vị diện tích. Qua đó mang lại lợi ích "kép” cho người trồng rừng: vừa tăng thêm nguồn thu, giảm chi phí chăm sóc rừng vừa góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Nguồn YBĐT

https://baoyenbai.com.vn/12/260917/FFF-ho-tro-nong-dan-Yen-Bai-nang-cao-gia-tri-rung.htm

 

VĂN BẢN HỘI

Quy định số 40-QĐ/TU ngày 25/4/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái ; quy định tạm thời về khuyến khích và bào vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái

Công văn số 1236-CV/BTGTU NGÀY 26/4/2023 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Tuyên truyền nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái; kết quả thực hiện “trường học hạnh phúc ” trên địa bàn tỉnh và những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 26/4/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái; chỉ thị về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Quy định số 40-QĐ/TU ngày 25/4/2023 của BTV Tỉnh ủy Yên Bái ; quy định tạm thời về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái

Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/02/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng

Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên

Đề án số 13-ĐA/TU ngày 16/3/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030

Nghị quyết số 114-NQ/TU ngày 28/3/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc dừng thí điểm thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video