• Loading...
 
Hội thảo tổng kết Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại (FFF II) năm 2022 và lập kế hoạch năm 2023
12/12/2022 8:30:00 SA

Ngày 09/12/2022, Hội thảo tổng kết Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại (FFF II) năm 2022 và lập kế hoạch năm 2023 tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của Ban Quản lý FFF II Trung ương, lãnh đạo các bộ, ngành, các chuyên gia và đại diện 5 tỉnh: Yên Bái, Bắc Kạn, Hòa Bình, Sơn La, Thái Nguyên.

 

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Hoàng Xuân Long – Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh Yên Bái đã trình bày với một số kết quả nổi bật trong năm 2022 được Ban quản lý FFF II Trung ương ghi nhận và đánh giá cao

  Đồng chí Kiều Tư Giang -  Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội nghị

Một số kết quả nổi bật trong năm 2022 được Ban quản lý  FFF II Trung ương ghi nhận và đánh giá cao:

1. Tổ chức Hội thảo tập huấn về giảm thiểu, thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ Hội và các Tổ hợp tác, Hợp tác xã về tác động của biến đổi khí hậu, rừng gỗ lớn, nông lâm kết hợp, đa dạng sinh học...

2. Tiếp tục hỗ trợ xây dựng 02 mô hình phát triển sinh kế dưới tán rừng tại xã Tân Nguyên và hướng dẫn, xây dựng mới 03 mô hình trồng rừng gỗ lớn Thịnh Hưng (huyện Yên Bình).

3. Phối hợp với Hội Nông dân xã Thịnh Hưng, Hội Nông dân huyện Yên Bình hỗ trợ thành lập Hợp tác xã Thịnh Phát, xây dựng thành công sản phẩm mật ong OCOP 3 sao cấp tỉnh

4.Hướng dẫn xây dựng Quỹ tín dụng xanh nhằm hỗ trợ các thành viên phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững; đến nay tổng nguồn Quỹ tín dụng xanh đạt 107 triệu (trong đó FFF hỗ trợ 59 triệu, các thành viên xây dựng 48 triệu).

5. Phối hợp với Viện Lâm sinh khảo sát, lựa chọn xây dựng 03 mô hình trồng rừng gỗ lớn (keo úc, giổi ghép, vù hương) tại xã Phú Thịnh và xã Tân Nguyên (huyện Yên Bình).

Tại Hội thảo, các đại biểu thảo luận thống nhất Chương trình hoạt động FFF II năm 2023 sẽ tập trung thực hiện tốt 4 nội dung trọng tâm.

1- Tiếp tục tăng cường khả năng kinh doanh, tiếp cận thị trường và tài chính của các tổ hợp tác, Hợp tác xã thông qua chuỗi giá trị gắn với bình đẳng giới và cung cấp dịch vụ cho các thành viên.

2- Đẩy mạnh liên kết giữa các Tổ hợp tác, Hợp tác xã với các bên liên quan, nhất là với doanh nghiệp theo chuỗi sản phẩm gỗ, lâm sản ngoài gỗ và sản phẩm nông nghiệp.

3-Giảm thiểu, thích ứng, chống chịu đối với biến đổi khí hậu được cải thiện thông qua việc tham gia trực tiếp của các tổ hợp tác, Hợp tác xã và lồng ghép với các biện pháp sinh kế tổng hợp.

4- Nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ của Hội Nông dân như: xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, cung ứng vật tư đầu vào, tiếp cận tín dụng, marketing sản phẩm...