• Loading...
 
Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức tham quan mô hình cho 30 thúc đẩy viên FFF
06/03/2023 8:01:00 SA

Thực hiện Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) tại tỉnh Yên Bái, ngày 3/3, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức cho 30 thúc đẩy viên FFF cấp huyện xã, đại diện nhóm nòng cốt tham quan mô hình đa dạng hóa sản phẩm dưới tán rừng tại xã Xuân Long, huyện Yên Bình.

Tại buổi tham quan, các thúc đẩy viên FFF cấp huyện xã, đại diện nhóm nòng cốt cán bộ Hội cơ sở, người dân sản xuất rừng và trang trại đã được thành viên Hợp tác xã Dược liệu Bình An, xã Xuân Long, huyện Yên Bình chia sẻ kỹ thuật trồng chăm sóc cây trà hoa vàng và cây lá khôi; những kiến thức, kinh nghiệm quản lý, liên kết sản xuất và kinh doanh rừng và trang trại bền vững, phát triển sinh kế, sự đa dạng sinh học, tăng cường khả năng phục hồi và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo xã Xuân Long, huyện Yên Bình trao đổi với các thúc đẩy viên FFF về hiệu quả kinh tế cây dưới tán rừng. 

Chương trình FFF do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tài trợ. Hoạt động của FFF giai đoạn II, đợt 2 tại tỉnh Yên Bái được Ban Quản lý Chương trình FFF tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại các xã: Tân Nguyên, Thịnh Hưng, huyện Yên Bình; Tân Đồng, Đào Thịnh, huyện Trấn Yên với các hoạt động cụ thể. Qua đó, thay đổi tư duy sản xuất và nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân, góp phần phát triển toàn diện các giá trị của hệ sinh thái rừng.

Chủ nhiệm Hợp tác xã Dược liệu Bình An (người thứ 3, trái sang) chia sẻ kỹ thuật ươm giống cây trà hoa vàng với nhóm thúc đẩy viên FFF.

Chương trình Khuyến khích sự tham gia của phụ nữ, thanh niên và người dân tộc thiểu số trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm lâm nông nghiệp, phát triển rừng bền vững, gia tăng giá trị từ rừng và cảnh quan rừng, đồng thời giúp các hợp tác xã, tổ hợp tác khai thác tiềm năng về dịch vụ văn hóa, xã hội của địa phương để cung cấp cho các thành viên và cộng đồng. 

 

Minh Huyền - Mạnh Cường

Nguồn YBĐT

http://www.baoyenbai.com.vn/12/260591/Hoi-Nong-dan-tinh-Yen-Bai-to-chuc-tham-quan-mo-hinh-cho-30-thuc-day-vien-FFF.aspx

VĂN BẢN HỘI

Quy định số 40-QĐ/TU ngày 25/4/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái ; quy định tạm thời về khuyến khích và bào vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái

Công văn số 1236-CV/BTGTU NGÀY 26/4/2023 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Tuyên truyền nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái; kết quả thực hiện “trường học hạnh phúc ” trên địa bàn tỉnh và những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 26/4/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái; chỉ thị về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Quy định số 40-QĐ/TU ngày 25/4/2023 của BTV Tỉnh ủy Yên Bái ; quy định tạm thời về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái

Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/02/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng

Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên

Đề án số 13-ĐA/TU ngày 16/3/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030

Nghị quyết số 114-NQ/TU ngày 28/3/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc dừng thí điểm thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video