• Loading...
 
Hội nghị bàn tròn huyện Trấn Yên năm 2017: Quyết tâm xây dựng chứng nhận quốc tế về Quế hữu cơ
27/06/2017 10:54:00 SA

Vừa qua, Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị bàn tròn tại huyện Trấn Yên với chủ đề “Phát triển Quế hữu cơ và trang trại bền vững”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Việt Hưng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh, Phó trưởng Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) tỉnh Yên Bái; về phía huyện có các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân, phòng Tài nguyên & Môi trường, hạt Kiểm lâm, Trung tâm Khuyến nông, phòng NN&PTNT, phòng Tài chính Kế hoạch; các đồng chí Chủ tịch UBND, HND các xã Đào Thịnh, Tân Đồng, Minh Quán, Y Can, Kiên Thành; cùng đại diện Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam, Tổ hợp tác Liên nhóm Quế xã Đào Thịnh, Tổ hợp tác Quế bền vững xã Tân Đồng.

Các sản phẩm Quế của xã Đào Thịnh – huyện Trấn Yên tham gia Hội chợ Nông sản quốc tế Agro Việt năm 2016

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình FFF tại huyện Trấn Yên trong thời gian qua, đồng chí Tống Quang Sáu – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trấn Yên cho biết, thông qua các hoạt động hỗ trợ của chương trình, đặc biệt là việc triển khai gói tài trợ nhỏ tại xã Đào Thịnh, đã thúc đẩy được việc hình thành các liên nhóm, hợp tác xã, nâng cao năng lực và nhận thức trong phát triển sản xuất và kinh doanh quế bền vững. Tại Hội nghị bàn tròn xã Đào Thịnh ngày 05/5/2017, các tổ hợp tác, hợp tác xã, người dân trồng Quế của xã đã cùng thảo luận đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng chứng nhận quốc tế về Quế hữu cơ, với mục tiêu nâng cao giá trị từ cây Quế tại địa phương. Hội nghị cấp huyện lần này, Hội Nông dân huyện mong muốn các đại biểu cùng thảo luận tháo gỡ những khó khăn được tổng hợp từ hội nghị cấp xã về đất đai sản xuất, vốn và kiến thức kỹ thuật trong triển khai xây dựng Quế hữu cơ tại xã Đào Thịnh, tiến tới mở rộng vùng nguyên liệu tới các xã Tân Đồng, Minh Quan, Y Can, Kiên Thành của huyện Trấn Yên.

Đ/c Hoàng Việt Hưng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh, Phó trưởng Ban Quản lý Chương trình FFF tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Việt Hưng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh, Phó trưởng Ban Quản lý FFF tỉnh Yên Bái khẳng định việc xây dựng được chứng nhận quốc tế về Quế hữu cơ sẽ mở ra hướng đi mới cho người trồng Quế xã Đào Thịnh nói riêng và huyện Trấn Yên nói chung. Người nông dân sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ giá trị tăng thêm của cây Quế bởi sản phẩm đủ tiêu chuẩn, chất lượng để xuất khẩu vào các thị trường cao cấp với giá trị cao như Mỹ và các nước EU, giảm bớt sự lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc truyền thống. Hiện tại, xã Đào Thịnh – huyện Trấn Yên đang có rất nhiều cơ hội thuận lợi để xây dựng thành công chứng nhận quốc tế về Quế hữu cơ. Từ những kết quả khả quan ban đầu của việc xây dựng 1,5 ha thí điểm trồng Quế hữu cơ tại Tổ hợp tác Liên nhóm Quế xã Đào Thịnh. Tới việc hình thành hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam với  đề án “Phát triển quế Đào Thịnh đạt chứng nhận quốc tế về Quế hữu cơ”. Tuy nhiên, để thực hiện được nhiệm vụ đó trước hết phải giải quyết được một số khó khăn trước mắt đã được nêu ra tại Hội nghị bàn tròn cấp xã như đất đai sản xuất Quế hữu cơ phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất sản xuất xây dựng nhà xưởng của hợp tác xã cần được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đi vào triển khai thực hiện và người dân còn thiếu vốn, kiến thức để sản xuất theo quy trình chứng nhận Quế hữu cơ.

Đ/c Nguyễn Quang Trung  – Trưởng phòng Tài Nguyên & Môi trường cam kết giải quyết dứt điểm về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng rừng cho người dân

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong xây dựng Quế hữu cơ tại xã Đào Thịnh. Việc giải quyết các vấn đề về đất đai đã được UBND các xã, phòng Tài nguyên & Môi trường, hạt Kiểm lâm huyện thảo luận kỹ nhằm giải quyết dứt điểm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nông dân ổn định sản xuất. Theo đó, UBND các xã chịu trách nhiệm lập danh sách, hồ sơ các hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng có đủ điều kiện cấp giấy (không có tranh chấp, không nằm trong diện tích đất rừng 661, 327, đất quy hoạch) chuyển phòng Tài nguyên & Môi trường xử lý trong thời gian sớm nhất. Phòng Tài nguyên & Môi trường cũng sẽ phối hợp với UBND xã Đào Thịnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam thuê đất xây dựng nhà xưởng, sớm đi vào sản xuất kinh doanh.

Đối với công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo kiến thức xây dựng, phát triển Quế hữu cơ. Đồng chí Nguyễn Tiến Chiển – Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết, phòng là đơn vị hỗ trợ Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam xây dựng đề án“Phát triển quế Đào Thịnh đạt chứng nhận quốc tế về Quế hữu cơ”. Đề án cũng đã chú trọng nội dung đào tạo các nhóm nông dân sản xuất Quế hữu cơ và Phòng NN&PTNT huyện sẽ tích cực hỗ trợ Hợp tác xã khi đề án đi vào triển khai thực hiện.

Đ/c Nguyễn Tiến Chiển  – Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Trấn Yên phát biểu tại Hội nghị

 

Trong thời gian tới, cùng sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền, sự liên kết các nhóm nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong việc phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế của cây quế. Đào Thịnh sẽ quyết tâm xây dựng thành công chứng nhận quốc tế về Quế Hữu cơ đem lại hiệu quả thiết thực, cải thiện đời sống, thu nhập của người nông dân từ rừng trồng, góp phần quản lý rừng ngày càng bền vững.

Trần Thành - Ban Kinh tế - xã hội

 

 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 184-KH/UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Kế hoạch số 142-KH/TU ngày 23/6/2019 của tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Công văn số 246-CV/HNDT ngày 10/7/2019 về việc báo cáo thực trạng nhận báo Nông thôn Ngày nay ở 153 cơ sở Hội 6 tháng đầu năm

Biểu kèm công văn số 246-CV/HNDT ngày 10/7/2019

Quyết định 92-QĐ/HNDT phê duyệt Đề án và nội dung Đề án 03-ĐA/HNDT Nâng cao trách nhiệm các cấp Hội Nông dân trong giới thiệu, quảng bá và liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019 - 2023

Chương trình hành động số 01-CTHĐ/HNDT ngày 26/6/2019 Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video