• Loading...
 
Yên Bái phát triển trồng rừng gỗ lớn
23/04/2024 12:00:00 SA

Những năm gần đây, tỉnh Yên Bái phát triển trồng rừng gỗ lớn, đem lại lợi ích kinh tế cao, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 trồng mới 10.000ha rừng gỗ lớn, cùng với đó, đẩy mạnh công tác bảo vệ và phát triển rừng hiện có.

Thay đổi tư duy

Tỉnh Yên Bái đề ra kế hoạch cụ thể về phát triển rừng, trong đó tập trung vào trồng rừng gỗ lớn. Tỉnh đã xây dựng Đề án phát triển rừng gỗ lớn giai đoạn 2021 - 2025, với mục tiêu trồng mới 10.000ha rừng gỗ lớn.

Để thực hiện đề án đó, toàn tỉnh đã và đang tích cực phát triển trồng rừng gỗ lớn. Trong đó, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ đã triển khai được 7 mô hình trồng cây gỗ lớn có giá trị.