• Loading...
 
Ban quản lý Chương trình FFF tỉnh Yên Bái đã tổ chức 02 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng cây ba kích và kỹ thuật nuôi ong mật dưới tán rừng
14/07/2017 12:00:00 SA

Thực hiện kế hoạch xây dựng mô hình đa dạng hóa sản phẩm dưới tán rừng – Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại (FFF). Trong tháng 7/2017, BQL Chương trình FFF tỉnh Yên Bái đã tổ chức 02 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng cây ba kích và kỹ thuật nuôi ong mật dưới tán rừng cho 60 hộ HVND xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên và xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình.

Tập huấn kỹ thuật nuôi ong mật tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình

Tập huấn, thảo luận  kỹ thuật trồng cây Ba Kích tại xã Đào Thịnh, H. Trấn Yên

Sau khi kết thúc lớp tập huấn, BQL chương trình FFF tỉnh đã tổ chức cho 16 hộ HVND nông dân xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đến tham quan mô hình nuôi ong mật của hộ ông Vũ Văn Đa – Phường Hợp Minh, TP Yên Bái với quy mô trên 400 tổ ong chủ yếu là giống ong nội. Hàng năm, đàn ong của hộ ông Vũ Văn Đa cho thu hoạch trên 1.538 lít/năm và các sản phẩm khác như sữa ong chúa, sáp ong, phấn hoa…

Thăm quan mô hình nuôi ong mật tại hộ ông Vũ Văn Đa - P. Hợp Minh, TP Yên Bái

Nhằm hỗ trợ các hộ HVND xây dựng mô hình nuôi ong mật có hiệu quả Ngày 14/7/2017, BQL Chương trình FFF tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Hội Nông dân xã Phú Thịnh, H. Yên Bình bàn giao 100 cầu ong giống và 30 thùng nuôi ong cho 10 hộ HVND Tổ hợp tác thôn Hợp Thịnh, cùng đó các hộ tham gia xây dựng mô hình đã đối ứng được 31 thùng ong và 93 cầu ong.

Dự kiến trung tuần tháng 8/2017, BQL Chương trình FFF tỉnh tiếp tục hỗ trợ HVND xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên mua 5.000 cây Ba kích xây dựng mô hình trồng cây Ba kích dưới tán rừng.

Ban Kinh tế - xã hội

 

 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 47-KH/HNDT ngày 23/4/2019 về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ ĐHĐB toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Hướng dẫn số 07-HD/HNDT ngày 05/4/2019 Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng, An ninh năm 2019

Thông báo 06-TB/HNDT ngày 28/3/2019 Kết luận của BTV tỉnh Hội về các nhiệm vụ cần tập trung tổ chức thực hiện trong tháng 4/2019

Kế hoạch số 43-KH/HNDT ngày 27/3/2019 về Tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và những mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019

Công văn số 117-CV/HNDT ngày 14/3/2019 về việc tuyên truyền, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 đính kèm Công văn số 117-CV/HNDT ngày 14/3/2019

Hướng dẫn số 06-HD/HNDT ngày 27/3/2019 về Công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân vùng dân tộc thiểu số miền núi, vùng đồng bào có Đạo - năm 2019

Công văn số 105 - CV/HNDT ngày 18/02/2019 về việc tuyên truyền, vận động tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 đính kèm Quyết định 396-QĐ/UBND về về ban hành Thể lệ Hội thi

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video