• Loading...
 
Điểm tựa của nông dân Yên Bái
18/04/2019 8:13:00 SA

Giai đoạn 2014 - 2018, Hội Nông dân tỉnh đã giúp hơn 160 nghìn lượt hộ hội viên nông dân được vay vốn phát triển sản xuất thông qua các kênh của Hội và tập trung cho vay theo mô hình sản xuất kinh doanh nhóm, hộ để giải quyết việc làm cho hội viên.

Mô hình trồng dâu nuôi tằm ở xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên giúp hội viên nông dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống

 

Những năm qua, các cấp hội nông dân (HND) tỉnh tập trung vận động hội viên nông dân (HVND) chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; khích lệ, động viên nông dân chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư vốn, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh (SXKD), tạo bước đột phá trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm, 100% các cấp hội tổ chức cho HVND đăng ký thi đua danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi, kết quả có trên 70% HVND dăng ký và qua bình xét có trên 60% đăng ký đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp. 

Nhằm quản lý, phát triển, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ, giai đoạn 2014 - 2018, HND tỉnh đã giúp hơn 160 nghìn lượt hộ HVND được vay vốn phát triển sản xuất thông qua các kênh của Hội và tập trung cho vay theo mô hình SXKD nhóm, hộ để giải quyết việc làm cho hội viên. Đến hết năm 2018, tổng dư nợ, qua các chương trình của HND tỉnh là trên 1.150 tỷ đồng. 

Trong đó, gần 24.000 lượt HVND đang được vay vốn ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội trên 770 tỷ đồng với; tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên 382 tỷ đồng với hơn 6.000 thành viên đang có dư nợ; Quỹ Hỗ trợ HVND toàn tỉnh đạt trên 9 tỷ đồng, xây dựng được 65 mô hình dự án nhóm, hộ phát triển SXKD. 

Ngoài ra, các cấp hội còn chủ động liên kết với Công ty Super Photphat và Hóa chất Lâm Thao, Công ty Apatit Lào Cai, hàng năm phối hợp mở từ 25 - 30 lớp tập huấn kỹ thuật sử dụng phân bón, cách phân biệt phân bón thật, giả và cung ứng từ 2.000 - 3.000 tấn phân bón trả chậm giúp HVND sản xuất kịp thời vụ; phối hợp với Tổng Công ty Máy động lực Việt Nam trao 10 máy cày cho HVND.

Hội phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Sở Khoa học Công nghệ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất cho HVND; tư vấn, định hướng sản xuất các loại cây, con phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu từng địa phương; tổ chức phối hợp mở gần 1.300 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông, lâm sản cho HVND.

Cùng đó, HND tỉnh còn chủ động ký kết chương trình phối hợp với Liên minh Hợp tác xã về đẩy mạnh phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn; đưa nội dung xây dựng mô hình kinh tế tập thể thành chỉ tiêu thi đua hàng năm giao cho các cấp hội thực hiện. 

Trong giai đoạn 2014 - 2018, các cấp hội đã truyên truyền, vận động, hướng dẫn, tư vấn cho HVND xây dựng và duy trì 217 mô hình tổ hợp tác, kinh tế tập thể; phối hợp, xây dựng, duy trì hoạt động 57 hợp tác xã trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ. 

Việc các tổ hợp tác, hợp tác xã, các chi, tổ hội nghề nghiệp được thành lập đã tạo sự liên kết, hợp tác, giúp đỡ trong hoạt động SXKD; chia sẻ thông tin về thị trường, kiến thức, kinh nghiệm làm ăn; hỗ trợ giúp đỡ nhau về vốn, tư liệu sản xuất và lao động… góp phần phát triển tổ chức Hội, đa dạng hóa hình thúc tập hợp nông dân. 

Đồng thời, các cấp hội đã tuyên truyền, vận động các hộ hội viên, hộ SXKD giỏi giúp trên 15,3 tỷ đồng với hình thức cho vay lãi suất thấp hoặc không lãi; gần 170.000 ngày công lao động; trên 30 nghìn con giống… hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo, hộ hội viên thiếu vốn, thiếu lao động phát triển sản xuất. Kết quả, hết năm 2018 đã có gần 7.000 hộ nghèo được các cấp hội trực tiếp và phối hợp giúp đỡ vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống 17,68%.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp HND tỉnh tập trung đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế, giúp HVND xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế địa phương và xây dựng nông thôn mới.

Nguồn YBĐT

 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 46-KH/HNDT ngày 04/6/2024 về Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” năm 2024

Báo cáo số 81-BC/HNDT ngày 03/6/2024, Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ” giai đoạn 2019-2023

Nghị quyết số 05-NQ/HNDT ngày 03/6/2024 về Tiếp tục thực hiện Đề án số 01-ĐA/HNDT ngày 29/5/2019 của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Yên Bái về “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ”

Luật số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015 của Quốc Hội: Luật Khí tượng thủy văn

Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 11/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm b khoản 3Điều 1 Nghị quyết số 71/NQ/HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua một số Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết số 10/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức thu học phí hằng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 09/2024/NQ – HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video