• Loading...
 
Hội Nông dân Văn Chấn đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất.
27/06/2017 4:04:00 CH

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, công tác tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề đã từng bước được đổi mới và phát huy, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Để làm tốt các hoạt động tư vấn, dạy nghề cho cán bộ, hội viên nông dân, trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội Nông dân huyện Văn Chấn đã phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện tổ chức 56 lớp tập huấn chuyển giao KHKT về sản xuất nông, lâm nghiệp cho 2.274 lượt cán bộ, HVND; phối hợp với Công ty Cổ phần SuPe Phốt Phát và hóa chất Lâm Thao, Công ty Cổ phần Phân Đạm và hóa chất Hà Bắc và các ngành chức năng của huyện tổ chức 34 lớp tập huấn cho hội viên nông dân về quy trình sử dụng phân bón NPK Lâm Thao khép kín cho cây cam, lúa; kỹ thuật sử dụng phân đạm đạt hiệu quả; tập huấn cho 2.280 cán bộ, HVND về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh hại trên các loại cây trồng, vật nuôi; phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, các cơ sở dạy nghề tuyên truyền học nghề, tư vấn việc làm và mở 06 lớp đào tạo nghề cho 174 lao động nông thôn

http://hoinongdanyenbai.org.vn/images/stories/tinhoatdong/THD_11/26-6-.jpg

Tập huấn chuyển giao KHKT cho hội viên nông dân

Trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất; xây dựng và tổ chức cho nông dân tham quan các mô hình trình diễn, mô hình sản xuất kinh doanh giỏi để rút kinh nghiệm vận động nông dân làm theo; quan tâm giúp đỡ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững; phối hợp với phòng nông nghiệp & PTNT, Trạm Khuyến nông, phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Trung Tâm dạy nghề & Giáo dục thường xuyên huyện chuyển giao KHKT, đào tạo nghề cho nông dân...

Nguyễn Mai- HND huyện Văn Chấn

 

 

 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 47-KH/HNDT ngày 23/4/2019 về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ ĐHĐB toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Hướng dẫn số 07-HD/HNDT ngày 05/4/2019 Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng, An ninh năm 2019

Thông báo 06-TB/HNDT ngày 28/3/2019 Kết luận của BTV tỉnh Hội về các nhiệm vụ cần tập trung tổ chức thực hiện trong tháng 4/2019

Kế hoạch số 43-KH/HNDT ngày 27/3/2019 về Tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và những mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019

Công văn số 117-CV/HNDT ngày 14/3/2019 về việc tuyên truyền, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 đính kèm Công văn số 117-CV/HNDT ngày 14/3/2019

Hướng dẫn số 06-HD/HNDT ngày 27/3/2019 về Công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân vùng dân tộc thiểu số miền núi, vùng đồng bào có Đạo - năm 2019

Công văn số 105 - CV/HNDT ngày 18/02/2019 về việc tuyên truyền, vận động tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 đính kèm Quyết định 396-QĐ/UBND về về ban hành Thể lệ Hội thi

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video