• Loading...
 
Yên Bái: 659 hộ nông dân được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp
30/12/2021 8:27:00 SA

Nhằm tạo nguồn vốn cho nông dân, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp xây dựng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ từ đóng góp xã hội hóa, đồng thời đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương, Quỹ HTND Trung ương bổ sung, ủy thác cho Quỹ HTND các cấp trong tỉnh.

Hội Nông dân tỉnh giải ngân Dự án “Trồng rừng quế” từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh cho hội viên nông dân xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên.

 

Nhờ đó, đến nay, tổng nguồn vốn Qũy HTND trong toàn tỉnh đạt trên 22,4 tỷ đồng; trong đó: quỹ trung ương ủy thác trên 7 tỷ đồng, tỉnh trên 6,5 tỷ đồng, huyện trên 8,8 tỷ đồng. Hiện, nguồn vốn Quỹ đang triển khai cho 131 dự án vay vốn với số tiền gần 21,5 tỷ đồng, giúp cho 659 hộ được tiếp cận nguồn vốn Quỹ HTND các cấp. 

Theo đánh giá của Hội Nông dân tỉnh, việc triển khai các dự án vay vốn Quỹ HTND được thực hiện đúng quy định, cho vay vốn đúng đối tượng, các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, tạo điều kiện cho hội viên nông dân mở rộng sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hộ tham gia dự án; góp phần phát triển kinh tế hộ, xây dựng mô hình kinh tế tập thể, thúc đẩy liên kết, hợp tác trong sản xuất kinh doanh và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương. 

Nguồn YBĐT

http://www.baoyenbai.com.vn/12/224806/Yen-Bai-659-ho-nong-dan-duoc-vay-von-tu-Quy-Ho-tro-nong-dan-cac-cap.aspx

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 46-KH/HNDT ngày 04/6/2024 về Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” năm 2024

Báo cáo số 81-BC/HNDT ngày 03/6/2024, Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ” giai đoạn 2019-2023

Nghị quyết số 05-NQ/HNDT ngày 03/6/2024 về Tiếp tục thực hiện Đề án số 01-ĐA/HNDT ngày 29/5/2019 của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Yên Bái về “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ”

Luật số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015 của Quốc Hội: Luật Khí tượng thủy văn

Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 11/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm b khoản 3Điều 1 Nghị quyết số 71/NQ/HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua một số Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết số 10/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức thu học phí hằng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 09/2024/NQ – HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video