• Loading...
 
Yên Bái quan tâm xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân
16/03/2022 8:12:00 SA

Để phát huy vai trò một kênh tiếp cận nguồn vốn quan trọng cho nông dân - , thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) theo hình thức xã hội hóa, tranh thủ nguồn vốn vận động từ các tổ chức và cá nhân cho vay, mượn; đồng thời đề xuất với Quỹ HTND Trung ương bổ sung vốn ủy thác; đề nghị bổ sung vốn cho Quỹ HTND cấp tỉnh, cấp huyện từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Hội Nông dân tỉnh giải ngân Dự án “Chăn nuôi lợn thương phẩm” từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương cho hội viên nông dân tại xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu.


Cùng đó, nhằm giúp cán bộ, hội viên, nông dân và các cấp, các ngành hiểu đầy đủ hơn về mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc, nội dung hoạt động của Quỹ HTND cũng như tính đặc thù của Quỹ, công tác tuyên truyền về Quỹ HTND được tích cực thực hiện trên trang Thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh, fanpage "Thông tin Hội Nông dân tỉnh”, nhóm Zalo… của các cấp hội về các mô hình, cách làm hay trong triển khai xây dựng, phát triển Quỹ. 

Các tờ rơi, tài liệu nghiệp vụ, cẩm nang về Quỹ cũng được đăng tải trên website của Tỉnh hội Nông dân, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp hội tiếp cận, phục vụ công tác tuyên truyền tại địa phương.

Đến cuối năm 2021, tổng nguồn Quỹ HTND toàn tỉnh đã đạt 22,685 tỷ đồng; trong đó: nguồn ủy thác từ Quỹ Trung ương là trên 7 tỷ đồng, nguồn Quỹ HTND tỉnh 6,540 tỷ đồng, Quỹ cấp huyện đạt hơn 9,1 tỷ đồng. 

Trong năm 2021, Quỹ HTND tỉnh đã giải ngân 12 dự án với số tiền 5,63 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn được quay vòng từ nguồn Quỹ Trung ương cho 5 dự án với tổng số 60 hộ vay vốn, Quỹ HTND tỉnh triển khai cho 7 dự án với 62 hộ vay vốn. Quỹ cấp huyện đã giải ngân và cho vay 101 dự án, cho 360 hộ vay với số vốn là 7,971 tỷ đồng. 

Theo đánh giá của Hội Nông dân tỉnh, việc xây dựng Quỹ HTND có sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp ủy, chính quyền, của ban chỉ đạo Kết luận số 61 các cấp và sự nỗ lực của các cấp hội. Việc triển khai các dự án vay vốn Qũy HTND được thực hiện đúng quy định, đầu tư đúng đối tượng, đúng mục đích, tạo điều kiện cho hội viên nông dân mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế hộ, xây dựng được mô hình của hội, tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hộ tham gia dự án, góp phần hình thành các tổ, nhóm liên kết trong sản xuất, kinh doanh. 

Trong quá trình thực hiện hỗ trợ các dự án từ Quỹ HTND, công tác kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng vốn, việc thu hồi vốn gốc và phí của một số cấp hội được thực hiện nghiêm túc theo Hợp đồng trách nhiệm. Đối với nguồn ngân sách địa phương cấp cho các huyện, thị, thành hội và nguồn vận động, ủng hộ đã tiến hành cho vay theo dự án như hướng dẫn của Quỹ HTND Trung ương và Quỹ HTND tỉnh. 

Qua đó, nhiều dự án từ Quỹ HTND được triển khai hiệu quả như: chăn nuôi trâu sinh sản tại xã Xuân Lai, huyện Yên Bình; nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà tại xã Hán Đà, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình; nuôi cá bỗng thương phẩm tại xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên; nuôi cá trắm tại xã Việt Thành, huyện Trấn Yên… 

Ông Hoàng Xuân Long - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh cho biết: "Với Quỹ HTND, nhiều mô hình được vay vốn từ Quỹ đã phát huy hiệu quả. Lồng ghép với hoạt động cho vay, hội nông dân các cấp còn chủ động thực hiện các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, phối hợp với các cơ quan tư vấn hỗ trợ, dạy nghề cho nông dân, cung cấp giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, hỗ trợ hội viên mua vật tư nông nghiệp, máy công cụ, phân bón trả chậm… giúp hội viên nông dân phát huy hiệu quả đồng vốn. Qua đó, giúp hàng trăm hộ hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh tăng thu nhập, cải thiện đời sống”.

Để tiếp tục phát triển nguồn Quỹ HTND, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Quỹ; tham mưu để Tỉnh ủy, UBND tỉnh cấp bổ sung từ nguồn ngân sách cho Quỹ HTND tỉnh; tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp, xây dựng và phát triển Quỹ HTND bằng nhiều hình thức xã hội hóa và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ khác để nâng cao hiệu quả đồng vốn từ nguồn Quỹ, tạo điều kiện giúp nông dân có vốn phát triển kinh tế.

Nguồn YBĐT

http://www.baoyenbai.com.vn/12/239501/Yen-Bai-quan-tam-xay-dung-Quy-Ho-tro-nong-dan.aspx

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 46-KH/HNDT ngày 04/6/2024 về Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” năm 2024

Báo cáo số 81-BC/HNDT ngày 03/6/2024, Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ” giai đoạn 2019-2023

Nghị quyết số 05-NQ/HNDT ngày 03/6/2024 về Tiếp tục thực hiện Đề án số 01-ĐA/HNDT ngày 29/5/2019 của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Yên Bái về “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ”

Luật số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015 của Quốc Hội: Luật Khí tượng thủy văn

Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 11/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm b khoản 3Điều 1 Nghị quyết số 71/NQ/HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua một số Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết số 10/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức thu học phí hằng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 09/2024/NQ – HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video