• Loading...
 
“Ngày thứ 7 cùng dân” tại xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn
11/11/2019 12:00:00 SA

Đ/c Vương Thị Thoan – PCT Hội Nông dân tỉnh tham gia hoạt động “Ngày thứ Bảy cùng dân” cùng nhân dân xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn

 Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về triển khai chương trình “Ngày thứ Bảy cùng dân”, ngày 09/11/2019, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn đã tổ chức Lễ phát động phong trào trên địa bàn xã. Dự Lễ phát động và cùng tham gia các hoạt động của “Ngày thứ 7 cùng dân” tại xã có đồng chí Vương Thị Thoan – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cùng sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo cơ quan ban, ngành, đoàn thể của xã, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng đoàn viên chi đoàn Công an, chi bộ, nhân dân các thôn, bản trong xã.

Ngay sau lễ phát động, đồng chí Vương Thị Thoan – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đã tiến hành sửa chữa, phát quang, quét dọn khơi thông cống rãnh tuyến đường Bản Lằm xuống bản Tành Hanh; tháo dỡ và di dời nhà ở của hộ bà Hoàng Thị An bị ảnh hưởng do bão lũ năm 2018 tại thôn Nà La về nơi an toàn.

Theo kế hoạch của xã, hoạt động “Ngày thứ 7 cùng dân” sẽ được tổ chức trong các ngày thứ 7 của tháng 11-12/2019. Qua “Ngày thứ Bảy cùng dân”, sẽ góp phần tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức của xã trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

Ban Xây dựng Hội

 

VĂN BẢN HỘI

Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030

Hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 30/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chích sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19

Kế hoạch số 112 /KH-UBND ngày 18/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Kế hoạch số 119-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 121-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 06 -NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 120-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ươngHội (Khoá VII) về “Tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam”, giai đoạn 2020 – 2023

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video