• Loading...
 
Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2019
26/02/2019 10:45:00 SA

Chiều 25/2, tại Hội Nông dân tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW tỉnh Yên Bái (BCĐ) triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Khánh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên BCĐ; trưởng BCĐ và Hội Nông dân (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) thực hiện Kết luận 61 các huyện, thị xã, thành phố.

Đ/c Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo dự phát biểu tại hội nghị

Năm 2018, BCĐ  đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư về  “Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020” và Quyết định 673-QĐ/TTg “Về việc Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020”. Các Ban Chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cấp huyện đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018, ban hành kế hoạch công tác, kế hoạch kiểm tra năm 2018. Cấp ủy, Ban Chỉ đạo các cấp đã quán triệt thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU ngày 23/12/2016 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023, việc tổ chức đại hội Hội Nông dân các cấp tỉnh Yên Bái đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, Hội cấp trên, đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra.