• Loading...
 
Đại hội Chi bộ Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ XV
09/05/2020 12:00:00 SA

Chiều 8/5, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


 

Ban Chấp hành Chi bộ Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

 

Dự Đại hội có lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, đảng viên, Chi bộ Hội Nông dân tỉnh đã đạt được kết quả quan trọng khá toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành 7/7 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ XIV. 


 Đồng chí Nguyễn Phúc Khánh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Công tác chính trị, tư tưởng thường xuyên được quan tâm; công tác tổ chức xây dựng Đảng được chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; lãnh đạo công tác vận động quần chúng và lãnh đạo đoàn thể có nhiều chuyển biến. 

Đặc biệt, công tác lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn đạt được nhiều kết quả tích cực. Hàng năm có 180/180 cơ sở Hội tổ chức cho trên 60% số hộ nông dân tham gia đăng kí và có từ 50% số hộ đăng ký danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Các cấp Hội cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Kết quả 5 năm qua, các cấp Hội đã vận động trên 6.000 hộ hội viên hiến 551.612 m2 đất, đóng góp 606.742 ngày công lao động, 351 tỷ đồng làm mới, nâng cấp sửa chữa hàng nghìn km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và các công trình hạ tầng nông thôn. Đồng thời vận động hội viên, nông dân đóng góp vật liệu ngày công giúp 817 hộ nghèo làm nhà ở.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ cũng đã chỉ đạo các cấp Hội chủ động tổ chức và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế tập thể; xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp, mô hình theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, thu hút nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, nông lâm nghiệp; phối hợp chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các dự án vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, phát huy tốt vai trò, vị thế của Hội trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới. 

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đạt mục đích yêu cầu đề ra… 


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới 

Đại hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 9 chỉ tiêu và 7 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 -2025. 

Đại hội cũng đã bầu 3 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi bộ Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Quý được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ đồng thời cũng là đại biểu được bầu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ IX.


Ban chấp hành Chi bộ khóa mới tặng hoa Ban chấp hành Chi bộ khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 -2020 không tham gia Ban Chấp hành Chi bộ khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do yêu cầu công việc.

Nguồn YBĐT

http://www.baoyenbai.com.vn/11/192209/Dai_hoi_Chi_bo_Hoi_Nong_dan_tinh_Yen_Bai_lan_thu_XV.aspx

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 112 /KH-UBND ngày 18/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Kế hoạch số 119-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 121-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 06 -NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 120-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ươngHội (Khoá VII) về “Tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam”, giai đoạn 2020 – 2023

Kế hoạch số 118-KH/HNDT ngày 29/4/2020 về việc Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Kế hoạch số 116-KH/HNDT ngày 27/4/2020 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam ( 14/10/1930 -14/10/2020)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (14/10/1930 – 14/10/2020) (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 116 -KH/HNDTW, ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Yên Bái)

Công văn số 559-CV/HNDT ngày 29/4/2020 về việc tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video