• Loading...
 
Hội Nông dân Trấn Yên tuyên dương 50 hộ sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2014 - 2019
15/10/2019 12:00:00 SA

Ngày 14/10, Hội Nông dân huyện Trấn Yên tổ chức tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG) giai đoạn 2014 - 2019.

Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi được tuyên dương

Giai đoạn 2014 - 2019, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Trấn Yên tiếp tục được duy trì và phát triển cả về số lượng, quy mô và chất lượng. Riêng năm 2019, có gần 8.000 lượt hộ hội viên đăng ký danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và dự ước có trên 68% số hộ đạt tiêu chuẩn SXKDG các cấp. Từ phong trào đã xuất hiện những mô hình và những tấm gương nông dân đổi mới tư duy sản xuất, dám nghĩ, dám làm, phát huy lợi thế của địa phương, khai thác mọi tiềm năng đất đai, lao động, tiền vốn để phát triển những mô hình sản xuất hiệu quả, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình thu nhập hàng tỷ đồng/năm, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người ở cơ sở, giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn, tạo lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và tổ chức Hội...

Ngoài ra, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Trấn Yên còn tuyên truyền hội viên, nông dân đóng góp trên 150 tỷ đồng, hàng chục ha đất, hơn 76 nghìn ngày công lao động xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, qua đây đã giúp cho 17/21 xã được công nhận xã nông thôn mới...

Tại hội nghị, các hộ nông dân SXKD giỏi tiêu biểu đã chia sẻ những cách làm hay cũng như những kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất. Trong đó, có những mô hình mang lại giá trị kinh tế cao từ trồng cây ăn quả, trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản… Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2014 – 2019./.

Theo CTTĐT Yên Bái

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 86-KH/HNDT ngày 03/01/2020 của BTV Hội Nông dân tỉnh Thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020

BIỂU GIAO CHỈ TIÊU THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU THEO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 190-CTr/TU

BIỂU PHÂN CÔNG THƯỜNG TRỰC LÃNH ĐẠO, BAN THAM MƯU TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU THEO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 190-CTr/TU

Kế hoạch số 30/KHPH-MTTQ-TCCT-XH ngày 09/01/2020 thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái

Kế hoạch số 84-KH/HNDT ngày 25/12/2019 về Theo dõi, nắm tình hình hội viên, nông dân đối với đại hội Đảng bộ các cấp và tổng hợp ý kiến của hội viên, nông dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh

Kế hoạch số 85-KH/HNDT ngày 31/12/2019 của BTV Họi Nông dân tỉnh tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các hoạt động, suwj kiện của tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2020

Đề cương tuyên truyền kèm Kế hoạch số 85-KH/HNDT ngày 31/12/2019 của BTV Hội Nông dân tỉnh

Công văn số 416 -CV/HNDT ngày 09/12/2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư (Gửi kèm Chỉ thị số 39-CT/TW))

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video