• Loading...
 
Hội Nông dân Trấn Yên tuyên dương 50 hộ sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2014 - 2019
15/10/2019 12:00:00 SA

Ngày 14/10, Hội Nông dân huyện Trấn Yên tổ chức tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG) giai đoạn 2014 - 2019.

Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi được tuyên dương

Giai đoạn 2014 - 2019, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Trấn Yên tiếp tục được duy trì và phát triển cả về số lượng, quy mô và chất lượng. Riêng năm 2019, có gần 8.000 lượt hộ hội viên đăng ký danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và dự ước có trên 68% số hộ đạt tiêu chuẩn SXKDG các cấp. Từ phong trào đã xuất hiện những mô hình và những tấm gương nông dân đổi mới tư duy sản xuất, dám nghĩ, dám làm, phát huy lợi thế của địa phương, khai thác mọi tiềm năng đất đai, lao động, tiền vốn để phát triển những mô hình sản xuất hiệu quả, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình thu nhập hàng tỷ đồng/năm, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người ở cơ sở, giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn, tạo lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và tổ chức Hội...

Ngoài ra, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Trấn Yên còn tuyên truyền hội viên, nông dân đóng góp trên 150 tỷ đồng, hàng chục ha đất, hơn 76 nghìn ngày công lao động xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, qua đây đã giúp cho 17/21 xã được công nhận xã nông thôn mới...

Tại hội nghị, các hộ nông dân SXKD giỏi tiêu biểu đã chia sẻ những cách làm hay cũng như những kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất. Trong đó, có những mô hình mang lại giá trị kinh tế cao từ trồng cây ăn quả, trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản… Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2014 – 2019./.

Theo CTTĐT Yên Bái

VĂN BẢN HỘI

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2020)

Công văn số 632-CV/HNDT ngày 27/7/2020 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 2329-CV/TU ngày 14/7/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư

Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiến đoạt tài sản

Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030

Hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 30/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chích sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video