• Loading...
 
Hội Nông dân Yên Bái Phát huy hiệu quả hoạt động chi, tổ hội nghề nghiệp
23/07/2020 10:15:00 SA

Sau 3 năm thực hiện Đề án số 24 của Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam về xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp, HND tỉnh đã thành lập được 6 chi hội nông dân nghề nghiệp, 38 tổ hội nghề nghiệp với trên 636 thành viên là hội viên nông dân (HVND) hoạt động trên các lĩnh vực: chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng (thứ 2, trái sang) thăm mô hình trồng cây lá khôi của Chi hội nông dân nghề nghiệp tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên.

Bước đầu các tổ hội đi vào hoạt động phát huy hiệu quả, tạo sự gắn kết hội viên có chung lợi ích, trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, tạo thương hiệu, sức cạnh tranh hàng hóa ra thị trường. Điển hình là HND huyện Lục Yên thành lập 1 chi hội, 18 tổ hội nghề nghiệp với 145 thành viên tham gia; HND huyện Văn Yên thành lập được 3 chi hội nghề nghiệp, 8 tổ hội nghề nghiệp với 336 thành viên tham gia với ngành nghề chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi. 

Việc xây dựng các tổ hội nghề nghiệp tạo tiền đề quan trọng để thành lập các hợp tác xã (HTX) chuyên nghành, giúp nông dân liên kết các doanh nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, góp phần liên kết, tiêu thụ nông sản cho nông dân như HND thị xã Nghĩa Lộ vận động phát triển Chi hội nghề nghiệp trồng hoa tại phường Trung Tâm thành HTX Hoa, cây cảnh Mường Lò… 

Qua đó, các chi, tổ hội, HTX đã góp phần tích cực vào tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp, hình thành rõ nét các vùng sản xuất tập trung chuyên canh, thâm canh có quy mô lớn, cơ cấu lại ngành nông, lâm nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới của địa phương. 

Mới đây, thực hiện Nghị quyết 04 của Trung ương Hội về triển khai xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp, Hội Nông dân tỉnh triển khai Dự án xây dựng Chi hội nông dân nghề nghiệp nuôi vịt bầu (vịt cổ xanh), trồng cây dược liệu gắn với du lịch truyền thống tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên giai đoạn 2020 - 2023 với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng. Trong đó, vốn Trung ương hỗ trợ trên 3,2 tỷ đồng, vốn đối ứng trên 830 triệu đồng. 

Với lợi thế của Việt Hồng là có quần thể Di tích lịch sử cấp quốc gia đình Làng Vần, đình Làng Dọc có diện tích đất tự nhiên trên 3.500 ha, thuận lợi để phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy cầm, năm 2019, HND xã đã hướng dẫn hỗ trợ thành lập được 4 THT liên kết sản xuất, trong đó có 2 THT trồng cây dược liệu lá khôi. 

Việc xây dựng Chi hội nông dân nghề nghiệp nuôi vịt bầu, trồng cây dược liệu gắn với du lịch truyền thống tại Việt Hồng có ý nghĩa rất lớn, góp phần đổi mới mô hình tổ chức chi hội, huy động các nguồn lực để xây dựng chi hội nghề nghiệp điển hình, phát huy tiềm năng, thế mạnh ngành nghề của địa phương, nâng cao đời sống cho hội viên, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp phát triển. 

Anh Nguyễn Xuân Hồi - Chi hội trưởng Chi hội nông dân nghề nghiệp nuôi vịt bầu, trồng cây dược liệu gắn với du lịch truyền thống tại xã Việt Hồng chia sẻ: "Đây là nơi tập hợp, thu hút các hội viên cùng sở thích nuôi vịt bầu và trồng cây lá khôi của xã. Qua Chi hội, chúng tôi sẽ thường xuyên hỗ trợ nhau trong sản xuất, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và tìm đầu ra cho sản phẩm, giải quyết việc làm, tăng thu nhập”. 

Chi HND nghề nghiệp này còn hoạt động dựa trên tiêu chí "5 cùng”: cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự sẻ chia; cùng trách nhiệm; cùng hưởng lợi có đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức HND, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên minh Hợp tác xã, Đoàn Thanh niên tăng cường hỗ trợ, tập trung nguồn lực trong xây dựng và phát triển mô hình. 

Theo ông Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: "Việc thành lập các chi, tổ hội nghề nghiệp là một trong những giải pháp đổi mới phù hợp, đáp ứng nhu cầu đổi mới nội dung sinh hoạt, huy động các nguồn lực để xây dựng chi hội nghề nghiệp điển hình, phát huy tiềm năng, thế mạnh ngành nghề tại địa phương, nâng cao đời sống cho hội viên, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp phát triển. 

Thông qua đó, góp phần khắc phục những hạn chế, khó khăn trong sinh hoạt Hội ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của chi hội, tổ hội; tạo tiền đề nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, từng bước hướng tới thành lập các THT, HTX, doanh nghiệp, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. 

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội, khảo sát, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lựa chọn những ngành nghề, lĩnh vực phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và nhu cầu của hội viên, nông dân trên địa bàn để tiếp tục thành lập và nhân rộng mô hình này”

Nguồn YBĐT

http://www.baoyenbai.com.vn/12/195265/Hoi_Nong_dan_Yen_Bai_Phat_huy_hieu_qua_hoat_dong_chi_to_hoi_nghe_nghiep.aspx

VĂN BẢN HỘI

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2020)

Công văn số 632-CV/HNDT ngày 27/7/2020 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 2329-CV/TU ngày 14/7/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư

Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiến đoạt tài sản

Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030

Hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 30/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chích sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video