• Loading...
 
Hội Nông dân Yên Bái phát huy vai trò xây dựng nông thôn mới
24/05/2023 1:52:00 CH

Thực hiện hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tạo điều kiện để Hội Nông dân (HND) tỉnh trực tiếp và phối hợp thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 3 từ trái sang) và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (thứ 3 từ phải sang) tham quan các sản phẩm OCOP do Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng.


Các cấp HND tỉnh đã tập trung chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư về "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của HND Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, XDNTM”; nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp, tạo điều kiện để HND tỉnh trực tiếp thực hiện, phối hợp thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương; quan tâm, cân đối ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện... 

Hội cũng đã thực hiện tốt vai trò đầu mối, điều phối sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương tổ chức các hoạt động tư vấn hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua.

Nhân rộng các mô hình điển hình, tấm gương hội viên, nông dân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ, phát triển kinh tế giỏi, tích cực tham gia XDNTM…, các cấp HND tỉnh đã phối hợp kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu 620 mô hình, dự án sản xuất nông, lâm nghiệp được tỉnh và địa phương hỗ trợ với kinh phí trên 20 tỷ đồng.

Đồng thời, Hội chủ động phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân trong sản xuất kinh doanh, xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ, "liên kết” sản xuất hàng hóa theo hình thức kinh tế tập thể, theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường. 

Đặc biệt, HND tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành liên quan tham mưu với UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân năm 2022 với chủ đề: "Hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, XDNTM bền vững, văn minh, hạnh phúc”. 

Bên cạnh đó, Hội chủ động tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông sản hàng hoá tiêu biểu của địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của địa phương, tỉnh và tại các hội chợ, trên sàn thương mại điện tử; tư vấn, hướng dẫn thành lập 10 hợp tác xã, xây dựng 11 mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, 37 mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả; tư vấn, hướng dẫn xây dựng mới 10 sản phẩm OCOP, nâng tổng số sản phẩm các cấp Hội đã hướng dẫn xây dựng từ năm 2020 đến nay lên 29 sản phẩm. 

Trong XDNTM, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, góp tiền, ngày công lao động, tham gia giải phóng hành lang, mở rộng đường giao thông nông thôn, thực hiện làm đường, nâng cấp, kiên cố cơ sở hạ tầng nông thôn, chỉnh trang đô thị, xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, Hội chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; xây dựng các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, chi hội nông dân hạnh phúc; Câu lạc bộ "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, "Nông dân tỷ phú” mô hình trên 200 triệu đồng/ha, mô hình nông dân thoát nghèo, mô hình chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang phi nông nghiệp, dịch vụ; tăng cường công tác phối hợp với các ngành để tạo thành sức mạnh tổng hợp chăm lo tốt hơn về đời sống vật chất lẫn tinh thần cho hội viên nói riêng và nhân dân nói chung. 

Nguồn YBĐT

http://baoyenbai.com.vn/13/284485/Hoi-Nong-dan-Yen-Bai-phat-huy-vai-tro-xay-dung-nong-thon-moi.aspx

 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 46-KH/HNDT ngày 04/6/2024 về Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” năm 2024

Báo cáo số 81-BC/HNDT ngày 03/6/2024, Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ” giai đoạn 2019-2023

Nghị quyết số 05-NQ/HNDT ngày 03/6/2024 về Tiếp tục thực hiện Đề án số 01-ĐA/HNDT ngày 29/5/2019 của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Yên Bái về “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ”

Luật số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015 của Quốc Hội: Luật Khí tượng thủy văn

Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 11/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm b khoản 3Điều 1 Nghị quyết số 71/NQ/HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua một số Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết số 10/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức thu học phí hằng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 09/2024/NQ – HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video