• Loading...
 
Hội Nông dân huyện Yên Bình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện lần thứ IV (mở rộng)
03/04/2019 3:24:00 CH

 

Sáng 03/4/2019, Hội Nông dân huyện Yên Bình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IV(mở rộng) để sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân Quý I/2019, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vương Thị Thoan - Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái; đồng chí Lý Thế Vinh - Phó Bí thư huyện ủy Yên Bình, các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện, lãnh đạo chủ chốt Hội Nông dân các xã, thị trấn trong huyện.

Đ/c Vương Thị Thoan – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong Quý I năm 2019, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả, các cấp Hội đã tổ chức được 62 buổi tuyên truyền cho 3.150 lượt hội viên nông dân. Công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội cũng được chú trọng. Trong 3 tháng đầu năm, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã kết nạp được được 45 hội viên mới, nâng tổng số hội viên nông dân trong toàn huyện lên 14.507 người. Các hoạt động dịch vụ và hỗ trợ nông dân tiếp túc được quan tâm: trong quý I năm 2019, các cấp Hội đã phối hợp với Trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp  huyện tổ chức 67 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 2.339 lượt hội viên, nông dân về kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại lúa đông xuân, cây rau màu vụ đông xuân, phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc, kỹ thuật chăm sóc cây Bưởi Đại Minh theo tiêu chuẩn VietGap…; phối hợp với Ngân hàng Chính sách và Xã hội huyện ủy thác cho hội viên vay với số dư nợ ủy thác trên 106 tỷ đồng qua 84 tổ TK&VV; tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên 65 tỷ đồng với 34 tổ vay vốn; cung ứng 739 tấn phân bón NPK trả chậm vụ Đông - Xuân cho Hội Nông dân các xã, thị trấn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vương Thị Thoan - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đánh giá cao những thành tích mà Hội Nông dân huyện đã đạt được trong 3 tháng đầu năm, đồng thời đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới Hội cần tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ; chủ động chỉ đạo thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm của Hội năm 2019 và nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023; tiếp tục phối hợp với các ngành chuyên môn tập huấn, chuyển giao KHKT cho nông dân, thực hiện tốt công tác tín chấp, ủy thác với Ngân hàng CSXH và Ngân hàng NNo&PTNT giúp nông dân về vốn và kỹ thuật để phát triển sản xuất; tư vấn, hỗ trợ giúp nông dân sản xuất theo chuỗi giá trị, tìm kiếm thị trường cho nông dân...

Tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Yên Bái, Lãnh đạo huyện ủy Yên Bình, Thường trực Hội Nông dân huyện, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Yên Bình đã phát động và ký giao ước thi đua với 26/26 xã, thị trấn gắn với thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 144-CTr/TU  ngày 15/2/2019 của Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019. 

Đại diện Hội Nông dân các xã, thị trấn ký giao ước thi đua

 

  Thúy Hạnh – Hội Nông dân huyện Yên Bình

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 68-KH/HNDT ngày 12/9/2019 phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Công văn số 329-CV/HNDT ngày 12/9/2019 của BTV Hội Nông dân tỉnh về việc triển khai CTPH giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019 - 2023

Công văn số 316-CV/HNDT ngày 10/9/2019 về việc tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam (kèm Thể lệ Cuộc thi))

Kế hoạch số 64 -KH/HNDT ngày 5/9/2019 của BTV Hội Nông dân tỉnh Yên Bái Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 03 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội (Khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh

Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 5/8/2018 của Trung ương HND Việt Nam Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp

Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 5/8/2018 của Trung ương HND Việt Nam Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW ngày 5/8/2018 của Trung ương HND Việt Nam Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Hướng dẫn số 93 - HD/HNDTW ngày 5/8/2019 của Trung ương HND Việt Nam một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video