• Loading...
 
Hội Nông dân tỉnh Yên Bái chăm lo xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh
25/12/2020 8:14:00 SA

Năm 2020, Hội Nông dân (HND) tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt giúp cán bộ, hội viên nông dân (HVND) nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi Nghị quyết số 04, 05, 06 của Trung ương HND Việt Nam khóa VII về xây dựng tổ chức HND Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

Một mô hình tham gia Tổ Hội nông dân nghề nghiệp Sản xuất rau an toàn xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho hiệu quả kinh tế cao.

 

Thực hiện Nghị quyết số 04 về đẩy mạnh xây dựng chi HND nghề nghiệp (CHNDNN), Tổ HND nghề nghiệp (THNDNN) HND tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai tới các cơ sở Hội về phát triển CHNDNN và THNDNN phù hợp với điều kiện của từng địa phương. 

Trong đó, tháng 7/2020 HND tỉnh đã triển khai Dự án xây dựng CHNDNN nuôi vịt bầu, trồng cây dược liệu gắn với du lịch truyền thống tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên giai đoạn 2020 - 2023 với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng. Trong đó, vốn Trung ương hỗ trợ trên 3,2 tỷ đồng, vốn đối ứng trên 830 triệu đồng. 

Đến nay, HND tỉnh đã triển khai các lớp tập huấn, kỹ thuật trồng chăm sóc cây lá khôi, nuôi vịt bầu, cung cấp trên 5.000 con vịt giống, cám nuôi và trên 5 tấn phân bón cho các hộ thành viên tham gia Dự án. Qua đó, giúp người dân có kỹ thuật, phân bón và con giống để thực hiện hiệu quả các mô hình, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. 

Cùng với đó, thời gian qua các cấp HND tỉnh cũng đã phát triển 6 chi hội, 60 tổ hội chủ yếu là về cây con giống, chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng cây ăn quả với trên 600 thành viên tham gia... 

Đến nay, toàn tỉnh có 12 CHNDNN và 115 THNDNN; 100% cấp huyện vượt chỉ tiêu về phát triển CHNDNN và THNDNN, đạt 100% chỉ tiêu so với Chương trình hành động của HND các cấp đề ra. 

Trong năm 2020, HND tỉnh thực hiện đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết 05 của Trung ương HND Việt Nam về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng HVND, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên. 

Trong năm, đã kết nạp 2.319 hội viên, đưa tổng số HVND toàn tỉnh lên trên 116.000 hội viên; tuyên truyền, vận động trên 62.000 hộ HVND đăng ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho gần 22.600 hộ hội viên vay vốn với dư nợ trên 890 tỷ đồng.

Tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho trên 5.300 hộ vay vốn với dư nợ trên 439 tỷ đồng. 

Hội cũng tiếp tục sử dụng hiệu quả trên 18 tỷ đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp cho trên 500 hộ hội viên vay phát triển các mô hình, dự án...; triển khai các hoạt động giúp đỡ 109 hộ HVND thoát nghèo, hỗ trợ xóa 2 nhà tạm cho hội viên nghèo tại 2 huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn… 

Thực hiện Nghị quyết số 06 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ HND Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, năm 2020 HND tỉnh đã cử 26 cán bộ Hội chuyên trách đi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội; cấp huyện phối hợp tổ chức được 32 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở, chi, tổ hội; việc tổ chức, sắp xếp bộ máy được thực hiện đúng theo quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Đảng đoàn Trung ương HND Việt Nam và Ban Tổ chức Tỉnh ủy... 

Qua đó, năm 2020 HND tỉnh thực hiện đạt 100% chỉ tiêu so với kế hoạch của HND các cấp đề ra theo Nghị quyết số 06... 

Thông qua việc triển khai các nghị quyết, HND tỉnh đã hỗ trợ hiệu quả nông dân từ khoa học kỹ thuật đến vốn, con giống, các mô hình kinh tế tập thể... giúp họ có đầy đủ điều kiện phát triển kinh tế và xây dựng tổ chức Hội. 

Theo Chủ tịch HND tỉnh Giàng A Câu: Thời gian tới HND tỉnh sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho HVND; nhất là, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 04, 05, 06 do Trung ương HND Việt Nam khóa VII đề ra, góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh.

Tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường... 

Nguồn YBĐT

http://www.baoyenbai.com.vn/13/202193/Hoi_Nong_dan_tinh_Yen_Bai_cham_lo_xay_dung_to_chuc_Hoi_tr111ng_sach_vung_manh.aspx

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video