• Loading...
 
Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023
06/07/2019 12:52:00 CH

Ngày 6/7/2019, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Giàng A Câu – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo chủ chốt Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố; cán bộ, chuyên viên tỉnh Hội.

 

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí thường trực tỉnh Hội quán triệt các chuyên đề gồm: Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; xây dựng tổ chức Hội và giai cấp Nông dân Việt Nam vững mạnh; vận động nông dân tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác quốc phòng, an ninh và chuyên đề tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. 

Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ hội nông dân các cấp nắm rõ nhiệm vụ công tác hội; từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt các mục tiêu nghị quyết Đại hội Hội nông dân các cấp đề ra.

Ban Xây dựng Hội

 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 68-KH/HNDT ngày 12/9/2019 phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Công văn số 329-CV/HNDT ngày 12/9/2019 của BTV Hội Nông dân tỉnh về việc triển khai CTPH giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019 - 2023

Công văn số 316-CV/HNDT ngày 10/9/2019 về việc tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam (kèm Thể lệ Cuộc thi))

Kế hoạch số 64 -KH/HNDT ngày 5/9/2019 của BTV Hội Nông dân tỉnh Yên Bái Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 03 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội (Khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh

Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 5/8/2018 của Trung ương HND Việt Nam Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp

Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 5/8/2018 của Trung ương HND Việt Nam Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW ngày 5/8/2018 của Trung ương HND Việt Nam Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Hướng dẫn số 93 - HD/HNDTW ngày 5/8/2019 của Trung ương HND Việt Nam một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video