• Loading...
 
Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023
06/07/2019 12:52:00 CH

Ngày 6/7/2019, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Giàng A Câu – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo chủ chốt Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố; cán bộ, chuyên viên tỉnh Hội.

 

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí thường trực tỉnh Hội quán triệt các chuyên đề gồm: Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; xây dựng tổ chức Hội và giai cấp Nông dân Việt Nam vững mạnh; vận động nông dân tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác quốc phòng, an ninh và chuyên đề tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. 

Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ hội nông dân các cấp nắm rõ nhiệm vụ công tác hội; từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt các mục tiêu nghị quyết Đại hội Hội nông dân các cấp đề ra.

Ban Xây dựng Hội

 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 112 /KH-UBND ngày 18/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Kế hoạch số 119-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 121-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 06 -NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 120-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ươngHội (Khoá VII) về “Tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam”, giai đoạn 2020 – 2023

Kế hoạch số 118-KH/HNDT ngày 29/4/2020 về việc Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Kế hoạch số 116-KH/HNDT ngày 27/4/2020 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam ( 14/10/1930 -14/10/2020)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (14/10/1930 – 14/10/2020) (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 116 -KH/HNDTW, ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Yên Bái)

Công văn số 559-CV/HNDT ngày 29/4/2020 về việc tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video