• Loading...
 
Hội nông dân tỉnh Yên Bái giải ngân vốn vay cho hội viên tham gia dự án trồng cây ăn quả có múi tại xã Vĩnh Lạc
01/04/2019 8:56:00 SA

Ngày 29/3, tại xã Vĩnh Lạc Hội Nông dân tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội Nông dân Huyện Lục Yên và Hội Nông dân xã Vĩnh Lạc tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cho 10 hộ hội viên nông dân tham gia dự án trồng, chăm sóc cây ăn quả có múi với số tiền 500 triệu đồng.

Hội viên nông dân tại xã Vĩnh Lạc tham gia dự án trồng, chăm sóc cây ăn quả có múi được vay từ 30 đến 100 triệu đồng/01 hộ, mức phí 0,6%/tháng với thời hạn 36 tháng để phát triển trồng cây ăn quả có múi theo tiêu chuẩn VietGap.

 

Hội nông dân tỉnh Yên Bái giải ngân vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân

Phát biểu tại buổi giải ngân đồng chí Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã động viên, nhắc nhở các hội viên tham gia dự án lần này phải sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, phát huy tối đa hiệu quả; đồng thời chỉ đạo Hội nông dân xã Vĩnh Lạc tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng trong huyện tuyên truyền, đào tạo, tập huấn cho cán bộ hội viên, nông dân kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả có múi từ đó khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương để có quy mô hợp lý, bền vững, hiệu quả, khai thác tốt các kênh vốn ưu đãi cho nông dân.

 

Đồng chí Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái nhắc nhở hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích

Nguồn CTTĐT huyện Lục Yên

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 68-KH/HNDT ngày 12/9/2019 phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Công văn số 329-CV/HNDT ngày 12/9/2019 của BTV Hội Nông dân tỉnh về việc triển khai CTPH giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019 - 2023

Công văn số 316-CV/HNDT ngày 10/9/2019 về việc tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam (kèm Thể lệ Cuộc thi))

Kế hoạch số 64 -KH/HNDT ngày 5/9/2019 của BTV Hội Nông dân tỉnh Yên Bái Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 03 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội (Khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh

Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 5/8/2018 của Trung ương HND Việt Nam Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp

Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 5/8/2018 của Trung ương HND Việt Nam Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW ngày 5/8/2018 của Trung ương HND Việt Nam Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Hướng dẫn số 93 - HD/HNDTW ngày 5/8/2019 của Trung ương HND Việt Nam một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video