• Loading...
 
Hội nông dân tỉnh Yên Bái giải ngân vốn vay cho hội viên tham gia dự án trồng cây ăn quả có múi tại xã Vĩnh Lạc
01/04/2019 8:56:00 SA

Ngày 29/3, tại xã Vĩnh Lạc Hội Nông dân tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội Nông dân Huyện Lục Yên và Hội Nông dân xã Vĩnh Lạc tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cho 10 hộ hội viên nông dân tham gia dự án trồng, chăm sóc cây ăn quả có múi với số tiền 500 triệu đồng.

Hội viên nông dân tại xã Vĩnh Lạc tham gia dự án trồng, chăm sóc cây ăn quả có múi được vay từ 30 đến 100 triệu đồng/01 hộ, mức phí 0,6%/tháng với thời hạn 36 tháng để phát triển trồng cây ăn quả có múi theo tiêu chuẩn VietGap.

 

Hội nông dân tỉnh Yên Bái giải ngân vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân

Phát biểu tại buổi giải ngân đồng chí Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã động viên, nhắc nhở các hội viên tham gia dự án lần này phải sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, phát huy tối đa hiệu quả; đồng thời chỉ đạo Hội nông dân xã Vĩnh Lạc tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng trong huyện tuyên truyền, đào tạo, tập huấn cho cán bộ hội viên, nông dân kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả có múi từ đó khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương để có quy mô hợp lý, bền vững, hiệu quả, khai thác tốt các kênh vốn ưu đãi cho nông dân.

 

Đồng chí Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái nhắc nhở hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích

Nguồn CTTĐT huyện Lục Yên

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 47-KH/HNDT ngày 23/4/2019 về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ ĐHĐB toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Hướng dẫn số 07-HD/HNDT ngày 05/4/2019 Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng, An ninh năm 2019

Thông báo 06-TB/HNDT ngày 28/3/2019 Kết luận của BTV tỉnh Hội về các nhiệm vụ cần tập trung tổ chức thực hiện trong tháng 4/2019

Kế hoạch số 43-KH/HNDT ngày 27/3/2019 về Tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và những mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019

Công văn số 117-CV/HNDT ngày 14/3/2019 về việc tuyên truyền, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 đính kèm Công văn số 117-CV/HNDT ngày 14/3/2019

Hướng dẫn số 06-HD/HNDT ngày 27/3/2019 về Công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân vùng dân tộc thiểu số miền núi, vùng đồng bào có Đạo - năm 2019

Công văn số 105 - CV/HNDT ngày 18/02/2019 về việc tuyên truyền, vận động tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 đính kèm Quyết định 396-QĐ/UBND về về ban hành Thể lệ Hội thi

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video