• Loading...
 
Nhân điển hình giỏi trong nông dân
05/05/2020 3:29:00 CH

Số hộ nông dân đăng ký và đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi có bước phát triển mạnh.

Mô hình nuôi gà đen giống bản địa của nông dân xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải thu nhập trên 100 triệu đồng/năm

 

Nhìn lại phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trong các tổ chức Hội nông dân các cấp tỉnh Yên Bái những năm qua, điều nhận thấy rất rõ đó là số hộ nông dân đăng ký và đạt danh hiệu SXKDG có bước phát triển mạnh. Hàng năm, có trên 50% số hộ hội viên nông dân đăng ký; trong đó, có trên 60% số hộ đạt danh hiệu SXKDG các cấp. 

Giai đoạn 2016-2018, toàn tỉnh có trên 117.600 hộ đạt danh hiệu SXKDG các cấp, trong đó có trên 93.400 hộ, chiếm 79,44% tổng số hộ SXKDG đạt danh hiệu hộ SXKDG cấp xã, phường, thị trấn; trên 24.000 hộ đạt danh hiệu SXKDG cấp huyện. 

Bằng nhiều hình thức phong phú, cách làm sáng tạo, chất lượng và hiệu quả của phong trào ngày càng được nâng cao, nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn tạo việc làm cho nhiều lao động tăng thu nhập và giúp đỡ các hộ nghèo, khó khăn về vốn, giống, vật tư... 

Năng động nắm bắt nhu cầu thị trường, chị Nguyễn Thị Năng - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Thâm Pồng, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên đã chọn hướng đầu tư phát triển kinh tế gia đình với mô hình tổng hợp chăn nuôi kết hợp kinh doanh vật tư nông nghiệp. Vươn lên trở thành một trong những hộ nông dân tiêu biểu trong phong trào SXKDG của huyện Lục Yên với thu nhập trên 600 triệu đồng/năm; trong đó, nguồn thu từ kinh doanh vật tư nông nghiệp 380 triệu đồng; nuôi lợn 100 triệu đồng và 150 triệu đồng từ kinh doanh tạp hóa, chị trở thành người truyền cảm hứng, khơi dậy ý chí, quyết tâm vươn lên thoát nghèo cho những hộ nông dân nghèo ở địa phương. 

Không chỉ tạo việc làm cho trên 10 lao động thời vụ, thu nhập 6 triệu đồng/tháng, từ kinh nghiệm sản xuất kinh doanh của chính mình, hàng năm, chị trực tiếp phổ biến kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật cho trên 50 hội viên; giúp đỡ 6 hộ khó khăn vay vốn, giống, vật tư không lấy lãi. Phong trào nông dân SXKDG huyện Lục Yên được hội cấp trên đánh giá là đa dạng những cách làm năng động, hiệu quả. 

Tinh thần nông dân cùng giúp nhau vươn lên làm giàu, giảm nghèo bền vững đã khơi dậy nghị lực giúp nhiều hội viên nông dân ở Yên Bái vươn lên thoát nghèo và trở thành hộ SXKDG các cấp, điển hình như hộ ông Lê Văn Thức, thôn Ả Hạ, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ với mô hình chế biến thảm hạt thông, thảo quả cho thu nhập 400 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho trên 100 lao động thu nhập bình quân đạt 4-5 triệu đồng/tháng; hộ ông Đỗ Văn Vọng, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, là hộ nghèo, bị tàn tật nhưng bằng nghị lực bản thân và được các hộ SXKDG giúp đỡ đã vươn lên thoát nghèo. Mô hình kinh doanh tổng hợp của gia đình ông cho thu nhập trên 500 triệu đồng/năm, trở thành tấm gương về ý chí thoát nghèo ở địa phương. 

Được biết, 5 năm qua, các hộ SXKDG đã vận động, trực tiếp giúp đỡ được trên 20.000 hộ hội viên nghèo với số tiền 46,4 tỷ đồng vay lãi suất thấp hoặc không lãi; 17,299 tỷ đồng tiền cây, con giống các loại; hỗ trợ trên 204 nghìn ngày công lao động xây làm nhà, cải tạo ruộng, vườn, làm chuồng trại chăn nuôi..., góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm. 

Năm 2016, toàn tỉnh có trên 9.000 lao động được các hộ nông dân SXKDG tạo việc làm; năm 2018 là trên 8.200 lao động; thu nhập bình quân tăng từ 50 triệu đồng/năm 2016 lên 80 triệu đồng/năm 2018. Thực hành tinh thần cùng giúp nhau vươn lên làm giàu, giảm nghèo bền vững, năm 2019 đã có gần 200 hộ hội viên nông dân nghèo được các cấp hội hỗ trợ, giúp đỡ vươn lên thoát nghèo. 

Nguồn YBĐT

http://www.baoyenbai.com.vn/12/192018/Nhan_dien_hinh_gioi_tr111ng_nong_dan.htm?fbclid=

IwAR1e6uVi3NC3ChXT4LP9VmutWpH8iVt9R6vyZO46AmLwDA9yJyczaF-jyTc

 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 112 /KH-UBND ngày 18/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Kế hoạch số 119-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 121-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 06 -NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 120-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ươngHội (Khoá VII) về “Tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam”, giai đoạn 2020 – 2023

Kế hoạch số 118-KH/HNDT ngày 29/4/2020 về việc Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Kế hoạch số 116-KH/HNDT ngày 27/4/2020 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam ( 14/10/1930 -14/10/2020)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (14/10/1930 – 14/10/2020) (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 116 -KH/HNDTW, ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Yên Bái)

Công văn số 559-CV/HNDT ngày 29/4/2020 về việc tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video