• Loading...
 
Nông dân Yên Bái nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên, môi trường
12/07/2019 2:47:00 CH

Trong 02 ngày 10-11/7/2016, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm Môi trường Nông thôn - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức 2 lớp tập huấn“Nâng cao nhận thức,kiến thức và kỹ năng truyền thông phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường” cho 200 cán bộ, hội viên, nông dân của 6 huyện, thị: Lục Yên, Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ.


Đ/c Nguyễn Thị Kim Hoa – UVBCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Giám đốc Trung tâm Môi trường Nông thôn phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức cho đội ngũ cán bộ Hội theo dõi công tác môi trường và hội viên, nông dân nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường; quản lý tài nguyên và BVMT; Luật BVMT năm 2013; chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030...; vai trò của Hội Nông dân bảo vệ môi trường nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về tài nguyên, môi trường cho cán bộ, hội viên nông dân về tác hại của rác thải nhựa và tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời chia sẻ về thực trạng môi trường nông thôn Việt Nam và những khó khăn, giải pháp

Toàn cảnh lớp tập huấn

Sau khi được tập huấn, các học viên sẽ là những tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng dân cư nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Các học viên sôi nổi tham gia thảo luận tại lớp tập huấn

Ban Kinh tế - Xã hội

 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 86-KH/HNDT ngày 03/01/2020 của BTV Hội Nông dân tỉnh Thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020

BIỂU GIAO CHỈ TIÊU THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU THEO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 190-CTr/TU

BIỂU PHÂN CÔNG THƯỜNG TRỰC LÃNH ĐẠO, BAN THAM MƯU TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU THEO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 190-CTr/TU

Kế hoạch số 30/KHPH-MTTQ-TCCT-XH ngày 09/01/2020 thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái

Kế hoạch số 84-KH/HNDT ngày 25/12/2019 về Theo dõi, nắm tình hình hội viên, nông dân đối với đại hội Đảng bộ các cấp và tổng hợp ý kiến của hội viên, nông dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh

Kế hoạch số 85-KH/HNDT ngày 31/12/2019 của BTV Họi Nông dân tỉnh tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các hoạt động, suwj kiện của tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2020

Đề cương tuyên truyền kèm Kế hoạch số 85-KH/HNDT ngày 31/12/2019 của BTV Hội Nông dân tỉnh

Công văn số 416 -CV/HNDT ngày 09/12/2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư (Gửi kèm Chỉ thị số 39-CT/TW))

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video