• Loading...
 
Nông dân Yên Bái nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên, môi trường
12/07/2019 2:47:00 CH

Trong 02 ngày 10-11/7/2016, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm Môi trường Nông thôn - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức 2 lớp tập huấn“Nâng cao nhận thức,kiến thức và kỹ năng truyền thông phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường” cho 200 cán bộ, hội viên, nông dân của 6 huyện, thị: Lục Yên, Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ.


Đ/c Nguyễn Thị Kim Hoa – UVBCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Giám đốc Trung tâm Môi trường Nông thôn phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức cho đội ngũ cán bộ Hội theo dõi công tác môi trường và hội viên, nông dân nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường; quản lý tài nguyên và BVMT; Luật BVMT năm 2013; chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030...; vai trò của Hội Nông dân bảo vệ môi trường nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về tài nguyên, môi trường cho cán bộ, hội viên nông dân về tác hại của rác thải nhựa và tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời chia sẻ về thực trạng môi trường nông thôn Việt Nam và những khó khăn, giải pháp

Toàn cảnh lớp tập huấn

Sau khi được tập huấn, các học viên sẽ là những tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng dân cư nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Các học viên sôi nổi tham gia thảo luận tại lớp tập huấn

Ban Kinh tế - Xã hội

 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 184-KH/UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Kế hoạch số 142-KH/TU ngày 23/6/2019 của tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Công văn số 246-CV/HNDT ngày 10/7/2019 về việc báo cáo thực trạng nhận báo Nông thôn Ngày nay ở 153 cơ sở Hội 6 tháng đầu năm

Biểu kèm công văn số 246-CV/HNDT ngày 10/7/2019

Quyết định 92-QĐ/HNDT phê duyệt Đề án và nội dung Đề án 03-ĐA/HNDT Nâng cao trách nhiệm các cấp Hội Nông dân trong giới thiệu, quảng bá và liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019 - 2023

Chương trình hành động số 01-CTHĐ/HNDT ngày 26/6/2019 Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video