• Loading...
 
Nông dân Yên Bình thi đua giảm nghèo
24/07/2020 7:02:00 SA

Mỗi năm, toàn huyện có trên 5.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi với thu nhập từ 70 - 500 triệu đồng/năm...

Mô hình trồng bưởi cho thu nhập cao của một hộ hội viên nông dân huyện Yên Bình.

 

Những năm qua, đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, Hội Nông dân huyện Yên Bình đã tập trung tăng cường kiến thức khoa học kỹ thuật (KHKT) về sản xuất cho hội viên thông qua phối hợp với Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp huyện, tổ chức trên 400 lớp tập huấn chuyển giao KHKT trên 16.500 lượt hội viên nâng cao kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại lúa, rau màu, phòng chống bệnh cho gia súc, gia cầm, kỹ thuật chăm sóc bưởi Đại Minh theo tiêu chuẩn VietGAP. 

Hội cũng phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện mở 10 lớp về kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật thâm canh cây bưởi, sửa chữa máy nông cụ, sản xuất rau an toàn… cho trên 300 học viên; ký kết với Công ty Apatit Lào Cai, cung ứng 50 tấn ngô giống và gần 700 tấn phân bón NPK trả chậm cho nông dân… 

Do được tập huấn, hội viên đã đưa các giống lúa lai, lúa thuần có năng suất, chất lượng cao vào gieo cấy ở 4.371 ha lúa/năm, sản lượng thóc đạt trên 23.120 tấn; diện tích ngô hàng năm gieo trồng trên 1.500 ha, sắn trên 1.200 ha, lạc 570 ha, khoai lang 733 ha, rau màu các loại 1.250 ha… góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho hội viên. 

Ông Nguyễn Đức Vượng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: "Với 14.725 hội viên sinh hoạt ở 24 cơ sở Hội, hàng tháng, chúng tôi đều đi cơ sở kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội, các chương trình vay vốn ủy thác qua các hệ thống ngân hàng, hoạt động của quỹ Hội, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên…". 

"Hội đã đứng ra ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, thông qua 82 tổ tiết kiệm vay vốn tạo điều kiện cho 3,383 hội viên vay với số tiền trên 125 tỷ đồng; ủy thác Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thông qua 33 tổ tiết kiệm với 728 hội viên vay vốn với số tiền trên 54 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Nhờ sử dụng đồng vốn vay hiệu quả, hàng năm đã có trên 200 hộ hội viên thoát nghèo bền vững” - ông Vượng cho biết thêm. 

Trong sản xuất lâm nghiệp, Hội đã phối hợp với công ty tư vấn nước ngoài thẩm định kiểm soát việc quản lý rừng phù hợp với môi trường có lợi cho xã hội và đạt hiệu quả kinh tế cao, được cấp chứng chỉ FSC với diện tích 5.000 ha rừng ở 8 xã là Tân Nguyên, Bảo Ái, Cảm Ân, Tân Hương, Đại Đồng, Phú Thịnh, Thịnh Hưng và thị trấn Yên Bình. 

Từ phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã xuất hiện nhiều hộ hội viên điển hình, mỗi năm toàn huyện trên 5.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi với thu nhập từ 70 - 500 triệu đồng/năm…

Tăng cường hướng về cơ sở, tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi… là nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân huyện Yên Bình trong thời gian tới, Hội phấn đấu hoàn thành tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm mà Hội cấp trên đề ra.  

                                                                       Nguồn YBĐT

http://www.baoyenbai.com.vn/12/195285/Nong_dan_Yen_Binh_thi_dua_giam_ngheo.aspx

 

VĂN BẢN HỘI

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2020)

Công văn số 632-CV/HNDT ngày 27/7/2020 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 2329-CV/TU ngày 14/7/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư

Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiến đoạt tài sản

Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030

Hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 30/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chích sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video