• Loading...
 
Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi giúp nông dân Yên Bình xóa đói giảm nghèo
26/10/2018 7:46:00 SA

Hội Nông dân huyện Yên Bình có 26 cơ sở hội, 270 chi hội với trên 14 nghìn hội viên nông dân bằng gần 78% số hộ nông nghiệp trong toàn huyện. Những năm qua, Hội Nông dân huyện Yên Bình đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững gắn với tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp; qua đó đã khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, hợp tác trong nội bộ nông dân; khai thác tiềm năng, lợi thế để sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

http://yenbai.gov.vn/noidung/tintuc/PublishingImages/Hien-Trang/kinh%20te/dcnguyenthihonglythamohinhnuoiong.jpg

Mô hình nuôi ong dưới tán rừng tại huyện Yên Bình cho hiệu quả kinh tế cao.

Hội Nông dân huyện Yên Bình đã chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn trong huyện tuyên truyền, vận động các hộ hội viên đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp;  phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những cơ chế, chính sách đầu tư cho phát triển sản xuất nông nghiệp…cho nông dân;  hướng dẫn nông dân đầu tư phát triển kinh tế hộ gắn với quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tập trung là thực hiện các Đề án phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, phát triển cây ăn quả, phát triển cây Quế, phát triển măng tre Bát Độ...vv; trong đó trọng tâm là tập trung vào 03 chuỗi giá trị nông nghiệp có thế mạnh của huyện là: nuôi trồng thủy sản (cá sạch) trên Hồ Thác Bà; sản xuất gỗ rừng trồng bền vững có chứng chỉ quốc tế FSC; trồng cây ăn quả có múi (bưởi Đại Minh, bưởi Diễn).

Để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, Hội Nông dân huyện tăng cường phối  hợp các ngành chuyên môn, các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân. Đến nay ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội và tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho gần 5.000 hộ vay với số vốn trên 167 tỷ đồng. Hội Nông dân huyện đang quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân với nguồn vốn trên 2,5 tỷ đồng hiện đang ủy thác cho 95 hộ hội viên, nông dân triển khai thực hiện các dự án nuôi cá ngạnh, cá chắm trong lồng hồ Thác Bà tại xã Vĩnh Kiên, Hán Đà; phát triển chăn nuôi trâu, bò sinh sản, trồng rừng, chăn nuôi lợn và nuôi ong dưới tán rừng tại các xã Mông Sơn, Phú Thịnh, Thịnh Hưng, Cẩm Ân, thị trấn Thác Bà.

Cùng với đó, hàng năm Hội Nông dân huyện tiến hành kiểm tra việc tổ chức triển khai phong trào tại các cơ sở Hội gắn với kiểm tra công tác Hội định kỳ. Qua kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện việc thực hiện phong trào kịp thời phát hiện, biểu dương cách làm hay, sáng tạo, đồng thời chấn chỉnh, đôn đốc những cơ sở, chi hội triển khai chưa đúng với kế hoạch, hướng dẫn của Hội cấp trên; tổ chức bình xét hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; chú trọng việc sơ kết và chỉ đạo cho Hội Nông dân cơ sở tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào.

Với những cách làm sáng tạo, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của Hội Nông dân huyện Yên Bình đạt nhiều kết quả rõ nét. Hàng năm, 100% cơ sở hội phát động phong trào và tổ chức cho trên 60% hộ hội viên đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi, kết quả bình xét đã có trên 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Số lượng, chất lượng hội đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đều tăng, năm 2012 có 4.485 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; đến năm 2017 có 5.321 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó: số hộ có thu nhập ổn định hằng năm từ 200 đến 300 triệu đồng là 375 hộ, tăng 06 lần; số hộ có thu nhập từ 300 đến 500 triệu là 270 hộ tăng 03 lần; số hộ có thu nhập hằng năm trên 500 triệu là 150 hộ... Một số mô hình phát triển kinh tế của hội viên nông dân với quy mô lớn, ổn định, có sự liên kết, liên doanh với doanh nghiệp như: HTX Bình Minh, xã Phú Thịnh; các Tổ liên kết sản xuất trồng rừng có chứng chỉ FSC (chứng chỉ sản xuất rừng bền vững) tại xã Phú Thịnh, Thịnh Hưng, Tân Hương, Đại Đồng được hình thành; các mô hình chăn nuôi trâu, bò tại xã Phúc An, Bạch Hà, Vĩnh Kiên, Mông Sơn thuộc dự án của Trung ương Hội được duy trì, phát triển có ý nghĩa thiết thực trong xóa đói, giảm nghèo và làm giầu bền vững. Hiện nay các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa chủ lực của huyện, bước đầu đã hình thành các nhóm hộ sản xuất chuyên canh quy  mô lớn góp phần nâng cao chất lượng và tạo ra giá trị sản phẩm ngày càng cao; phát huy thế mạnh của từng vùng, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản của địa phương.  Đến nay toàn huyện có diện tích chè trên 1.300 ha tại các xã Bạch Hà, Yên Bình, Văn Lãng, cây ăn quả có múi trên 900 ha, trong đó bưởi Đại Minh trên 590 ha, nuôi cá lồng trên Hồ Thác Bà, tre măng Bát Độ… Nhiều sản phẩm đã được công nhận nhãn hiệu chứng nhận hàng hóa như Gạo Bạch Hà, Bưởi Đại Minh…

Bên cạnh đó, thông qua triển khai phong trào đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái tham gia góp phần giúp xoá đói giảm nghèo tại cơ sở. Trong 5 năm giai đoạn 2012-2017, 100% cơ sở hội đã vận động hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, có 150 hộ nghèo được giúp đỡ về: Vốn 1.356 triệu đồng; 85 nghìn công lao động; 05 hộ được xóa nhà tạm; góp phần giảm hộ nghèo toàn huyện năm 2017 còn 18,28%.

 Đồng chí Nguyễn Đức Vượng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Bình cho biết: “Có thể nói, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Yên Bình đã phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, đời sống kinh tế xã hội ở nông thôn. Thông qua phong trào đã góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp trong nông thôn, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương”.

Cao Nga

 

VĂN BẢN HỘI

Báo cáo số 111-BC/HNDT ngày 15/8/2019 Công tác Hội và phong trào nông dân tháng 8; Phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019

Công văn số 293-CV/HNDT ngày 19/8/2019 về việc triển khai công tác an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019

Kế hoạch số 184-KH/UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Kế hoạch số 142-KH/TU ngày 23/6/2019 của tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Công văn số 246-CV/HNDT ngày 10/7/2019 về việc báo cáo thực trạng nhận báo Nông thôn Ngày nay ở 153 cơ sở Hội 6 tháng đầu năm

Biểu kèm công văn số 246-CV/HNDT ngày 10/7/2019

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video