• Loading...
 
Thói quen bảo vệ môi trường ở Việt Thành
05/03/2020 8:32:00 SA

Thời gian gần đây, ý thức bảo vệ môi trường của người dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nâng lên rõ rệt, thể hiện bằng những hành động đã đi vào nề nếp, thói quen như: định kỳ vệ sinh đường làng, ngõ xóm; phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; trồng hoa, cây cảnh làm xanh không gian sống.

 

Người dân Việt Thành nâng cao ý thức và hành động trong việc phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt để bảo vệ môi trường

Các thành viên trong gia đình ông Trần Minh Tuyên ở thôn Trúc Đình đã dần quen với việc phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt từ khi có những hỗ trợ từ mô hình phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt của Sở Tài nguyên và Môi trường và mô hình xử lý rác thải hữu cơ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Theo đó, gia đình ông Tuyên được hỗ trợ 2 xô rác để phân loại và 1 nắp đậy bằng sắt, men vi sinh để xử lý rác thải hữu cơ. 

Ông Tuyên chia sẻ: "Ban đầu, tôi thấy việc phân loại rác thải cũng bất tiện và mất nhiều thời gian nhưng làm dần thì cũng hình thành thói quen. Chúng tôi phân loại các rác thải nhựa như: chai nhựa, túi nilon bẩn không thể tận dụng lại, giấy vụn vào 1 xô để bán, 1 xô sẽ đựng các rác thải khác để đem đổ tại các thùng rác tập trung đặt ở trong thôn. Với rác thải hữu cơ, chúng tôi đào hố, rắc men vi sinh sau đó đậy nắp ủ, không có mùi hay ruồi muỗi như trước đây nữa. Khi nào rác đầy, chúng tôi sẽ trồng một cái cây vào đó rồi đào các hố tiếp theo. Giờ, cả gia đình tôi đều thấy cái lợi của những việc làm này đối với môi trường để cùng nhau thực hiện”. 

Nhiều năm về trước, công tác vệ sinh môi trường ở Việt Thành đã được quan tâm thực hiện tuy nhiên mới chỉ dừng lại bằng việc xây dựng các hố rác thủ công tự đào của người dân, khi nào rác đầy thì tự tiêu hủy bằng cách đốt. 

Rác thải sinh hoạt từ hữu cơ, vô cơ, nhựa đều tập trung trong cái hố đó, dù có đốt cũng không sạch hoàn toàn. Thêm vào đó, các rác thải nhựa nếu đốt thông thường còn sinh khí dioxin/furan - chất có khả năng gây ung thư. 

Từ tháng 11/2019, thực hiện mô hình điểm phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt của tỉnh, xã Việt Thành được hỗ trợ 42 thùng chứa rác tập trung, 1.640 thùng phân loại rác cho các hộ và 2 xe kéo để vận chuyển rác cùng các trang thiết bị cần thiết cho việc thu gom. 

Mỗi thôn còn xây dựng các đội tự quản chịu trách nhiệm thu gom toàn bộ rác thải sinh hoạt tại khu vực thu gom tập trung rồi vận chuyển ra trục đường chính để đưa tới nơi xử lý. Phân loại, thu gom, xử lý đã trở thành một chu trình khép kín được người dân nghiêm túc thực hiện. 

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga - Phó Chủ tịch UBND xã Việt Thành cho biết: "Các thôn còn thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả của các đội tuyên truyền bảo vệ môi trường nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức cho người dân về việc phân loại, xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường. Phần lớn các hộ dân trong xã đã có ý thực hiện phân loại rác thải, 100% số hộ đều có thùng phân loại và hố tự xử lý rác đảm bảo. Xã còn duy trì các bể đựng bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phế thải đã qua sử dụng tại các khu sản xuất nông nghiệp. Các tổ tự quản ở các thôn cũng đã hoạt động hiệu quả trong việc vận động nhân dân hàng tháng tổ chức làm vệ sinh chung toàn xã, chăm sóc và làm cỏ hoa các tuyến đường đảm bảo đường trục thôn, đường ngõ xóm xanh, sạch đẹp”.

Bằng việc tạo dựng thói quen tốt trong việc bảo vệ môi trường, diện mạo Việt Thành ngày càng khang trang, sạch, đẹp, tiến tới xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Nguồn YBĐT

http://baoyenbai.com.vn/13/189030/Thoi_quen_bao_ve_moi_truong_o_Viet_Thanh.aspx?fbclid=IwAR28xvQt4U9AU54z-74qnDxxAqehDkjNuJT5be_OeTgYx4kL9Fkhapvjkso

 

VĂN BẢN HỘI

Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030

Hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 30/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chích sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19

Kế hoạch số 112 /KH-UBND ngày 18/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Kế hoạch số 119-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 121-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 06 -NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 120-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ươngHội (Khoá VII) về “Tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam”, giai đoạn 2020 – 2023

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video