• Loading...
 
Trung ương Hội nông dân Việt Nam hỗ trợ 11 nghìn con cá trắm giống tại Lục Yên
15/07/2019 3:59:00 CH


Nhằm hỗ trợ nguồn lực cho các Hợp tác xã mới được thành lập về cây, con giống, sáng 15/7, Trung ương Hội nông dân Việt Nam đã tổ chức hỗ trợ thực hiện mô hình nuôi ghép cá trắm cho Hợp tác xã nông - lâm - thủy sản xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên.

Trong dịp hỗ trợ lần này, được Trung ương Hội nông dân Việt Nam ủy quyền, lãnh đạo Hội nông dân tỉnh Yên Bái đã chuyển 11 nghìn con giống cá trắm với tổng trọng lượng 200kg, thực hiện quy mô hơn 1,1 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản cho Hợp tác xã nông - lâm - thủy sản xã Khánh Thiện; cùng đó tập huấn kỹ thuật nuôi cá trắm và nguồn thức ăn cho cá. Tổng trị giá hỗ trợ là 200 triệu đồng.

Đây là nguồn hỗ trợ của Trung ương Hội nông dân Việt Nam cho Hợp tác xã Nông - lâm - thủy sản xã Khánh Thiện nhằm giúp mục tiêu khai thác, sử dụng tối đa tiềm năng lợi thế diện tích mặt nước và các nguồn lực để phát triển nuôi trồng thủy sản nói riêng, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Nguồn YBĐT

 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 184-KH/UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Kế hoạch số 142-KH/TU ngày 23/6/2019 của tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Công văn số 246-CV/HNDT ngày 10/7/2019 về việc báo cáo thực trạng nhận báo Nông thôn Ngày nay ở 153 cơ sở Hội 6 tháng đầu năm

Biểu kèm công văn số 246-CV/HNDT ngày 10/7/2019

Quyết định 92-QĐ/HNDT phê duyệt Đề án và nội dung Đề án 03-ĐA/HNDT Nâng cao trách nhiệm các cấp Hội Nông dân trong giới thiệu, quảng bá và liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019 - 2023

Chương trình hành động số 01-CTHĐ/HNDT ngày 26/6/2019 Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video