• Loading...
 
Văn Chấn: Ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp phát triển chè hữu cơ gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
08/12/2020 12:00:00 SA

Hội Nông dân xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn vừa tổ chức công bố Quyết định thành lập và ra mắt Chi hội Nông dân Nghề nghiệp phát triển chè Hữu cơ gắn với du lịch cộng đồng.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Yên Bái phát biểu tại buổi ra mắt

Tại Hội nghị, Hội Nông dân xã Suối Giàng đã công bố Quyết định về thành lập Chi hội Nông dân Nghề nghiệp phát triển chè Hữu cơ gắn với du lịch cộng đồng; thông qua các Quyết định về tổ chức, nội dung, quy chế hoạt động. Theo đó Chi hội Nông dân Nghề nghiệp phát triển chè Hữu cơ gắn với du lịch cộng đồng được thành lập với 30 hội viên, hoạt động theo Quy chế của Chi hội. Chi hội là nơi tập hợp, đoàn kết các hội viên nông dân thuộc cùng một lĩnh vực phát triển chè hữu cơ gắn với du lịch cộng đồng để hỗ trợ kiến thức, vốn sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình.

Để Chi hội đi vào hoạt động có hiệu quả, lãnh đạo Hội nông dân tỉnh Yên Bái đề nghị Hội Nông dân huyện Văn Chấn thời gian tới cần chú trọng tuyên truyền mở rộng các vùng sản xuất chè sạch hữu cơ tập trung, chuyên canh, tăng cường mối liên kết bền vững. Nông dân xã Suối Giàng, lãnh đạo Chi hội Nông dân Nghề nghiệp phát triển chè Hữu cơ gắn với du lịch cộng đồng đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả, trở thành mô hình Chi hội nghề nghiệp tiêu biểu, làm cơ sở để nhân rộng ra các địa phương khác.

Nguồn CTTĐT huyện Văn Chấn

https://vanchan.yenbai.gov.vn/Articles/view/?Userkey=Van-Chan-Ra-mat-Chi-hoi-

Nong-dan-nghe-nghiep-phat-trien-che-huu-co-gan-voi-phat-trien-du-&Category=F772Z4SEMNG3MQXR

 

 

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video