• Loading...
 
Văn Yên: Kinh tế tập thể khẳng định vai trò trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương
12/04/2019 2:16:00 CH

Những năm qua kinh tế tập thể huyện Văn Yên phát triển mạnh ở khu vực nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo quyền tự chủ của kinh tế hộ, trang trại, hỗ trợ đắc lực cho kinh tế hộ, gắn với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

 

Các thành viên Hợp tác xã Quế Sơn (Văn Yên) sơ chế sản phẩm quế vỏ

Hết năm 2018, trên địa bàn huyện Văn Yên có 12 tổ hợp tác, ngành nghề hoạt động chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi, chế biến gỗ rừng trồng. Tổng số thành viên tổ hợp tác năm 2018 là 69 thành viên, doanh thu bình quân của tổ hợp tác là 260 triệu đồng/tổ/năm; lợi nhuận bình quân đạt 61 triệu đồng/tổ/năm; thu nhập bình quân: 3,1 triệu đồng/người/tháng. Các tổ hợp tác có vai trò tích cực trong việc thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, tạo mối liên kết, hợp tác giữa các cơ sở sản xuất nhỏ với nhau; hỗ trợ nhau về vốn, kỹ thuật, thị trường, giải quyết việc làm tăng thu nhập cho thành viên.

Bên cạnh các tổ hợp tác, huyện Văn Yên có 56 HTX, trong đó có 53 HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012. 16 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; 27 HTX hoạt động trong lĩnh vực xây dựng - công nghiệp; 7 HTX hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ… Hiện có 35/56 HTX hoạt động hiệu quả.

Tổng số thành viên HTX là 3.164 thành viên với tổng vốn điều lệ là 105,6 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân đạt 654,6 triệu đồng/HTX; nộp ngân sách nhà nước đạt 3,4 tỷ đồng. Trong những năm qua, các HTX trên địa bàn hoạt động hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 400 thành viên và người lao động.

Các HTX trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp hoạt động chủ yếu theo mô hình sản xuất, chăn nuôi kết hợp cung cấp dịch vụ nông nghiệp. Những năm gần đây đã xuất hiện những mô hình HTX hoạt động theo quy mô lớn, theo chuỗi giá trị sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế và nâng cao thu nhập cho thành viên, người lao động. Hiện có khoảng 60% các HTX trong lĩnh vực này hoạt động hiệu quả do nắm bắt được nhu cầu thị trường, lợi thế của địa phương để tổ chức sản xuất kinh doanh, chủ yếu là các HTX trồng và chế biến nông lâm sản. Đây là những HTX đã chủ động liên kết với các doanh nghiệp để được đầu tư, trang bị máy móc, đào tạo kỹ thuật chế biến và cam kết bao tiêu sản phẩm cho HTX.

Số HTX hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp là 27 HTX. Các HTX hoạt động trong lĩnh vực này chủ yếu tập trung vào khai thác khoáng sản, cát sỏi, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến gỗ rừng trồng… hoạt động tương đối ổn định, một số HTX đã chủ động đầu tư mở rộng sản xuất, nâng công suất, đổi mới dây chuyền công nghệ, chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm… Một số HTX đã có hoạt động liên kết với doanh nghiệp từ khâu sản xuất vật liệu đến xây dựng, tạo ổn định đầu ra, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiện nay, có khoảng 51% HTX  trong lĩnh vực xây dựng, công nghiệp hoạt động ổn định, hiệu quả.

Các HTX hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ đã đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng, chất lượng dịch vụ ngày càng cao, đã tổ chức nhiều hìn thức kinh doanh dịch vụ như: thu mua nông sản đã qua sơ chế, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh vận tải… trên 80% HTX hoạt động có hiệu quả, tạo việc làm thường xuyên với thu nhập ổn định, bình quân 4-5 triệu đồng/người/tháng.

Trong những năm tiếp theo huyện Văn Yên đặt mục tiêu đổi mới tổ chức và hoạt động của HTX, tổ hợp tác đảm bảo đúng nguyên tắc; phát triển đa dạng các loại hình HTX, tổ hợp tác trong mọi lĩnh vực; tập trung phát triển HTX nông nghiệp đa ngành nghề gắn với vùng nguyên liệu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao năng lực,  hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn với nhu cầu, lợi ích của các thành viên HTX; tăng cường hợp tác, liên kết, nâng cao chất lượng chuỗi giá trị sản phẩm, tạo việc làm cho người lao động và nâng cao thu nhập cho các thành viên và người lao động.

Nguồn CTTĐT Yên Bái

 

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video