• Loading...
 
Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
04/10/2018 4:03:00 CH

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân (HND)tỉnh Yên Bái lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013 - 2018, các cấp HND trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trong nông dân, xây dựng và củng cố tổ chức Hội vững mạnh; khẳng định vai trò trung tâm nòng cốt của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Mô hình trồng quế cho thu nhập cao Hội viên Nông dân Hoàng Thị Diện, xã Đại Sơn, huyện Văn yên

Xác định công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong nhiệm vụ công tác Hội. Điểm mới trong nhiệm kỳ 2013-2018, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động hội viên, nông dân giai đoạn 2014 - 2018”. Để đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền HND tỉnh đã xây dựng Trang thông tin điện tử của tỉnh Hội, tạo kênh thông tin nhanh, thiết thực, hiệu quả; nâng cao chất lượng tuyên truyền trên Bản tin Nông dân Yên Bái; xây dựng và bồi dưỡng kỹ năng cho trên 300 báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các cấp Hội; đẩy mạnh công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội trong các cấp Hội và hội viên nông dân. Thông qua công tác tuyên truyền của Hội đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên, nông dân (HVND) trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố, nâng cao niềm tin của giai cấp nông dân đối với Đảng và Nhà nước.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên mới và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội luôn được các cấp Hội quan tâm thực hiện. Nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới theo hướng: công tác lãnh đạo, chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; trẻ hóa đội ngũ cán bộ Hội, đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Hội. Trong 5 năm (2013 - 2018) đã kết nạp mới được 15.353 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 109.572 người, tỷ lệ thu hút đạt 80,5% số hộ nông dân. Triển khai Đề án “Nâng cao năng lực cán bộ HND các cấp giai đoạn 2014 - 2018” của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VIII, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội được đổi mới theo hướng tăng cường kỹ năng nghiệp vụ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và trình độ của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở. Đến nay, hầu hết cán bộ chủ chốt các cấp Hội, cán bộ chi, tổ Hội được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng và phương pháp công tác Hội.

Điều dễ nhận thấy trong 5 năm qua, HND các cấp đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lý, điều hành, góp phần giảm thời gian, giấy tờ hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; nắm bắt, cập nhật kịp thời kết quả công tác Hội và phong trào nông dân và những kiến nghị, phản ánh của các cấp Hội và HVND trong tỉnh. Bên cạnh đó, các cấp Hội  đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã giới thiệu cho Đảng 1.330 hội viên ưu tú, trong đó đã có 945 hội viên được kết nạp Đảng; 102/180 cơ sở Hội và 6/9 huyện, thị, thành Hội có cán bộ chủ chốt tham gia cấp ủy cùng cấp; 123 cán bộ Hội chuyên trách tham gia đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục được phát triển cả bề rộng và chiều sâu, đã và đang trở thành phong trào trọng tâm, xuyên suốt trong các hoạt động của Hội góp phần quan trọng khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương. Với vai trò là người bạn đồng hành với nông dân, cán bộ Hội luôn bám sát cơ sở, thôn, bản nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình sản xuất; tuyên truyền, vận động HVND chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; khích lệ, động viên nông dân chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư vốn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, tạo nên những nhân tố đi đầu trong sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ của tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã có trên 171 nghìn lượt hộ đạt danh hiệu SXKDG các cấp; nhiều hộ đã xây dựng mô hình kinh tế cho thu nhập cao, giúp đỡ các hội viên có việc làm thường xuyên như hộ ông Phạm Văn Đường (Thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn) với mô hình trồng cây ăn quả cho thu nhập 850 triệu đồng/năm; hộ ông Nguyễn Văn Chỉnh (thị trấn Yên Thế,  huyện Lục Yên) với mô hình chăn nuôi – kinh doanh dịch vụ cho thu nhập 550 triệu đồng/năm; hộ ông Nguyễn Đức Toàn (xã Minh Bảo, TP. Yên Bái) với mô hình trồng và chế biến gỗ rừng trồng có thu nhập 1,1 tỷ đồng/năm… Qua phong trào đã tuyên truyền, vận động các hộ hội viên, hộ SXKDG hỗ trợ, giúp đỡ 11.303 hộ nghèo phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo.

Phát huy vai trò trung tâm nòng cốt của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, Ban Chấp hành HND tỉnh đã xây dựng và thực hiện Đề án “Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội và hội viên nông dân trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái”, theo đó, công tác tuyên truyền được xác định là phải giúp HVND nhận thức rõ được vai trò chủ thể của mình, tự giác và chủ động hiến đất, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, công sức, tiền của và tham gia giám sát xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn. Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, Hội đề xuất trực tiếp đảm nhận thực hiện một số tiêu chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội trọng tâm là tiêu chí 9 về nhà ở, tiêu chí 10 về thu nhập, tiêu chí 11 về hộ nghèo, tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất, tiêu chí 17 về môi trường.... Cùng với đó, tỉnh Hội đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW của tỉnh cụ thể hóa việc tham gia thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh thông qua việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng, phát triển kinh tế tập thể”, Đề án “Nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân”. Theo đó, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tư vấn xây dựng và duy trì 217 mô hình tổ hợp tác; phối hợp thành lập và duy trì hoạt động 57 hợp tác xã trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ… trong đó trực tiếp vận động, hỗ trợ xây dựng hợp tác xã Quế hồi Việt Nam tại xã Đào Thịnh (huyện Trấn Yên) và hợp tác xã sản xuất chế biến gỗ rừng trồng Bình Minh, xã Phú Thịnh (huyện Yên Bình). Thực hiện Đề án 24-ĐA/HNDTW của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp; chỉ đạo thành lập 01 chi hội và 06 tổ hội nghề nghiệp. Các tổ hợp tác, hợp tác xã, các chi, tổ hội nghề nghiệp được thành lập bước đầu hoạt động có hiệu quả, tạo ra sự liên kết sản xuất theo hướng chuỗi giá trị, hợp tác, giúp đỡ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; chia sẻ thông tin về thị trường, về kiến thức, kinh nghiệm làm ăn; hỗ trợ giúp đỡ nhau về vốn, tư liệu sản xuất và lao động...

Thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, HND tỉnh đã rà soát chương trình phối hợp với 17 sở, ban, ngành cấp tỉnh trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ các cấp Hội và HVND trong phát triển kinh tế, nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Nổi bật như phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội để giúp cho gần 30 nghìn hộ HVND vay trên 1 nghìn tỷ đồng phát triển sản xuất, kinh doanh; các cấp Hội đã phối hợp ngành chuyên môn mở trên 10 nghìn lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và dạy nghề cho gần 400 nghìn lượt HVND. Tỉnh Hội và HND cấp huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) các cấp được 7,798 tỷ đồng, cùng với nguồn Quỹ HTND Trung ương ủy thác trên 3 tỷ đồng cho 655 hộ nông dân vay vốn thực hiện 156 mô hình, dự án nhóm hộ phát triển sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, Hội tăng cường hoạt động tuyên truyền, quảng bá, hỗ trợ thông tin, chỉ dẫn địa lý, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản cho HVND như tổ chức tham gia Hội chợ triển lãm Nông nghiệp - Thương mại, Hội chợ Nông nghiệp quốc tế và Hội chợ hàng Việt Nam... HND huyện Văn Chấn đã tham mưu và được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp chứng nhận đại diện nhãn hiệu tập thể “Cam Văn Chấn”; Phối hợp giới thiệu 2 sản phẩm chè Suối Giàng, tinh dầu quế Văn Yên tham gia bình xét sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu...

5 năm qua với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng, nhiều tập thể và cán bộ, HVND trong tỉnh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và Tỉnh ghi nhận và tặng những phần thưởng cao quý: HND tỉnh vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2015, được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc các năm 2015, 2017; có 4 HVND được Trung ương HND Việt Nam vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc; 55 tập thể, 111 cá nhân trong hệ thống Hội được UBND tỉnh, Trung ương HND Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân.

Từ kinh nghiệm thực tiễn và thành tích đạt được trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013 - 2018, trong nhiệm kỳ tới, HND tỉnh xác định 5 nhóm giải pháp chủ yếu sau:

Một là, thường xuyên nắm chắc tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nhiệm vụ chính trị của địa phương để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động của Hội sao cho thiết thực và hiệu quả, mục tiêu công tác này phải hướng tới tạo sự đồng thuận của HVND tích cực và chủ động tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương; chuyển đổi mạnh mẽ tư duy dám nghĩ, dám làm, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao hơn.

Hai là, chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, phát triển hội viên mới cần song hành với nâng cao chất lượng hội viên và hoạt động của chi, tổ Hội, làm cho mỗi hội viên thấy rõ được nhiệm vụ và quyền lợi của mình, tự giác tham gia hoạt động Hội. Phấn đấu tiếp tục nâng tỷ lệ cơ sở vững mạnh, khắc phục tình trạng một số nơi tổ chức Hội các cấp hoạt động hình thức, hành chính, kém hiệu quả.

Ba là, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của nông dân  gắn với tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về 03 nhiệm vụ trọng tâm của HND  Việt Nam về: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập và đời sống; xây dựng phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.

Bốn là, rà soát, xây dựng kế hoạch, xác định nhiệm vụ cụ thể thực hiện Chương trình phối hợp với các ngành, đoàn thể của huyện và các doanh nghiệp trong chuyển giao khoa học kỹ thuật, tư vấn, hỗ trợ nông dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; Quyết định số 81 ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân.

Năm là, chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền để thực hiện tốt hơn nữa công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61 –KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây là sự lãnh đạo của Đảng, là cơ chế, chính sách của Nhà nước để tạo nguồn lực trực tiếp thông qua tổ chức Hội đến với hội viên nông dân để nông dân được hưởng thụ những thành quả trong quá trình đổi mới đất nước và tạo điều kiện cho tổ chức Hội nâng cao hiệu quả hoạt động, làm tốt nhiệm vụ chính trị của Hội

Để hoàn thành tốt vai trò nhiệm vụ của Hội trong giai đoạn tới, với tinh thần “Đổi mới, phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp Hội, cán bộ, HVND trong tỉnh tiếp tục phấn đấu xây dựng Hội vững mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, thực hiện hiệu quả các phong trào nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, với mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Giàng A Câu - Chủ tịch HND tỉnh Yên Bái

 

VĂN BẢN HỘI

Báo cáo số 111-BC/HNDT ngày 15/8/2019 Công tác Hội và phong trào nông dân tháng 8; Phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019

Công văn số 293-CV/HNDT ngày 19/8/2019 về việc triển khai công tác an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019

Kế hoạch số 184-KH/UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Kế hoạch số 142-KH/TU ngày 23/6/2019 của tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Công văn số 246-CV/HNDT ngày 10/7/2019 về việc báo cáo thực trạng nhận báo Nông thôn Ngày nay ở 153 cơ sở Hội 6 tháng đầu năm

Biểu kèm công văn số 246-CV/HNDT ngày 10/7/2019

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video