• Loading...
 
Yên Bình hướng tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện
12/04/2023 1:58:00 CH

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn tại huyện Yên Bình đã hoàn thành việc tổ chức đại hội hội nông dân (HND) cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 đảm bảo nghiêm túc, trang trọng, hiệu quả và tiết kiệm, tạo khí thế động viên phong trào nông dân phát triển.

Thường trực HND huyện Yên Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu HND xã Đại Đồng.

 

Đại hội đại biểu HND cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp hội và giai cấp nông dân trong toàn huyện. Đây là dịp tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội trong nhiệm kỳ qua, đồng thời xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hội và phong trào nông dân trong giai đoạn hiện nay. 

Thông qua đại hội, nâng cao nhận thức, tăng cường đoàn kết, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của cán bộ, hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

HND huyện đã xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn công tác chuẩn bị tổ chức đại hội các cấp. Theo đó, đại hội đại biểu HND cơ sở huyện diễn ra và hoàn thành trong quý I/2023. 

Các đại hội đã bầu đúng, bầu đủ ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HND cơ sở và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên theo đúng cơ cấu, thành phần và đề án nhân sự đã được Huyện ủy Yên Bình phê duyệt. Tỷ lệ tín nhiệm bầu trúng cử từ trên 99,4% đến 100%. Số lượng ủy viên ban chấp hành được bầu là 269/270 người; số lượng ủy viên ban thường vụ được bầu là 69/70 người; số lượng chủ tịch HND cơ sở được bầu là 24/24 người; đã bầu 139 đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Qua đánh giá công tác tổ chức đại hội HND cơ sở, các tổ chức hội đã xây dựng kế hoạch đại hội theo đúng hướng dẫn chỉ đạo của hội cấp trên và cấp ủy cùng cấp; làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến hội viên, nông dân tại cơ sở của mình để sự kiện đại hội thực sự là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức HND, phát động các phong trào thi đua thiết thực chào mừng đại hội. 

Công tác chuẩn bị các văn kiện đại hội như: báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành trong nhiệm kỳ và dự thảo nghị quyết đại hội; xây dựng nội dung, chương trình, kịch bản điều hành đại hội đảm bảo chất lượng. Công tác chuẩn bị phương án nhân sự để tham mưu giúp cấp ủy đảng, đảm bảo đúng quy trình, quy định của Đảng và Điều lệ HND Việt Nam. 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành chức năng đã đảm bảo các điều kiện cần thiết để HND cơ sở tổ chức đại hội trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ. Tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội được đảm bảo.

Yên Bình đang tập trung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu HND huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo đúng hướng dẫn, đúng quy định, tiêu chuẩn; tập trung đánh giá thực hiện nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ qua bám sát với thực tế và chỉ đạo của HND tỉnh. 

Việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới của Đại hội đại biểu HND huyện cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát, phản biện xã hội; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, đổi mới, nhiệm vụ cấp ủy giao; chuyển đổi số, hỗ trợ, tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; liên kết, hợp tác trong sản xuất theo chuỗi giá trị; xử lý rác thải, bảo vệ môi trường... 

Đồng thời, thực hiện hiệu quả vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; góp phần xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại địa phương. 

Cùng với đó, HND huyện xác định chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các hoạt động chào mừng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên, nông dân, sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền cùng hướng về Đại hội đại biểu HND huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ diễn ra trong tháng 5/2023.

Nguồn YBĐT

http://www.baoyenbai.com.vn/13/272480/Yen-Binh-huong-toi-Dai-hoi-dai-bieu-Hoi-Nong-dan-huyen.aspx

 

 

VĂN BẢN HỘI

Quy định số 40-QĐ/TU ngày 25/4/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái ; quy định tạm thời về khuyến khích và bào vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái

Công văn số 1236-CV/BTGTU NGÀY 26/4/2023 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Tuyên truyền nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái; kết quả thực hiện “trường học hạnh phúc ” trên địa bàn tỉnh và những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 26/4/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái; chỉ thị về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Quy định số 40-QĐ/TU ngày 25/4/2023 của BTV Tỉnh ủy Yên Bái ; quy định tạm thời về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái

Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/02/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng

Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên

Đề án số 13-ĐA/TU ngày 16/3/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030

Nghị quyết số 114-NQ/TU ngày 28/3/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc dừng thí điểm thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video