• Loading...
 
Yên Bình hướng tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện
12/04/2023 1:58:00 CH

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn tại huyện Yên Bình đã hoàn thành việc tổ chức đại hội hội nông dân (HND) cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 đảm bảo nghiêm túc, trang trọng, hiệu quả và tiết kiệm, tạo khí thế động viên phong trào nông dân phát triển.

Thường trực HND huyện Yên Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu HND xã Đại Đồng.

 

Đại hội đại biểu HND cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp hội và giai cấp nông dân trong toàn huyện. Đây là dịp tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội trong nhiệm kỳ qua, đồng thời xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hội và phong trào nông dân trong giai đoạn hiện nay. 

Thông qua đại hội, nâng cao nhận thức, tăng cường đoàn kết, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của cán bộ, hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

HND huyện đã xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn công tác chuẩn bị tổ chức đại hội các cấp. Theo đó, đại hội đại biểu HND cơ sở huyện diễn ra và hoàn thành trong quý I/2023. 

Các đại hội đã bầu đúng, bầu đủ ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HND cơ sở và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên theo đúng cơ cấu, thành phần và đề án nhân sự đã được Huyện ủy Yên Bình phê duyệt. Tỷ lệ tín nhiệm bầu trúng cử từ trên 99,4% đến 100%. Số lượng ủy viên ban chấp hành được bầu là 269/270 người; số lượng ủy viên ban thường vụ được bầu là 69/70 người; số lượng chủ tịch HND cơ sở được bầu là 24/24 người; đã bầu 139 đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Qua đánh giá công tác tổ chức đại hội HND cơ sở, các tổ chức hội đã xây dựng kế hoạch đại hội theo đúng hướng dẫn chỉ đạo của hội cấp trên và cấp ủy cùng cấp; làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến hội viên, nông dân tại cơ sở của mình để sự kiện đại hội thực sự là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức HND, phát động các phong trào thi đua thiết thực chào mừng đại hội. 

Công tác chuẩn bị các văn kiện đại hội như: báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành trong nhiệm kỳ và dự thảo nghị quyết đại hội; xây dựng nội dung, chương trình, kịch bản điều hành đại hội đảm bảo chất lượng. Công tác chuẩn bị phương án nhân sự để tham mưu giúp cấp ủy đảng, đảm bảo đúng quy trình, quy định của Đảng và Điều lệ HND Việt Nam. 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành chức năng đã đảm bảo các điều kiện cần thiết để HND cơ sở tổ chức đại hội trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ. Tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội được đảm bảo.

Yên Bình đang tập trung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu HND huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo đúng hướng dẫn, đúng quy định, tiêu chuẩn; tập trung đánh giá thực hiện nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ qua bám sát với thực tế và chỉ đạo của HND tỉnh. 

Việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới của Đại hội đại biểu HND huyện cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát, phản biện xã hội; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, đổi mới, nhiệm vụ cấp ủy giao; chuyển đổi số, hỗ trợ, tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; liên kết, hợp tác trong sản xuất theo chuỗi giá trị; xử lý rác thải, bảo vệ môi trường... 

Đồng thời, thực hiện hiệu quả vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; góp phần xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại địa phương. 

Cùng với đó, HND huyện xác định chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các hoạt động chào mừng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên, nông dân, sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền cùng hướng về Đại hội đại biểu HND huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ diễn ra trong tháng 5/2023.

Nguồn YBĐT

http://www.baoyenbai.com.vn/13/272480/Yen-Binh-huong-toi-Dai-hoi-dai-bieu-Hoi-Nong-dan-huyen.aspx

 

 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 46-KH/HNDT ngày 04/6/2024 về Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” năm 2024

Báo cáo số 81-BC/HNDT ngày 03/6/2024, Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ” giai đoạn 2019-2023

Nghị quyết số 05-NQ/HNDT ngày 03/6/2024 về Tiếp tục thực hiện Đề án số 01-ĐA/HNDT ngày 29/5/2019 của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Yên Bái về “Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái ”

Luật số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015 của Quốc Hội: Luật Khí tượng thủy văn

Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 11/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm b khoản 3Điều 1 Nghị quyết số 71/NQ/HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua một số Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết số 10/2024/NQ -HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức thu học phí hằng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 09/2024/NQ – HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video