• Loading...
 
Cán bộ, đảng viên, công chức Hội Nông dân tỉnh dâng hương báo công lên Bác
22/08/2019 10:35:00 SA

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), sáng ngày 22/8, Đoàn đại biểu cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh Yên Bái do đồng chí Giàng A Câu - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm trưởng Đoàn, đại diện cho giai cấp nông dân tỉnh Yên Bái đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, tri ân và báo công lên Bác tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Đ/c Giàng A Câu - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước anh linh của Người, cán bộ, hội viên, giai cấp nông dân tỉnh Yên Bái bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Bác, nhận thức sâu sắc Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô giá, là bảo vật quốc gia, mang ý nghĩa thời đại, có giá trị vô cùng to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.

Khắc ghi lời dạy của Bác, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái; sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương với tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao của các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân tỉnh nhà, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Yên Bái đạt được kết quả rõ nét trên tất cả các lĩnh vực: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị và định hướng tư tưởng cho nông dân được đẩy mạnh góp phần củng cố niềm tin của nông dân đối với Đảng, Nhà nước; tổ chức Hội ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ Hội các cấp không ngừng được nâng cao; các phong trào thi đua của Hội tiếp tục phát triển sâu, rộng, đạt kết quả thiết thực. Vai trò, vị trí, trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới được khẳng định, đáp ứng ngày càng tốt hơn lợi ích và nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.