• Loading...
 
Hội Nông dân tỉnh đăng ký tiêu chuẩn hóa 15 sản phẩm OCOP
26/03/2020 9:21:00 SA

Thực hiện chương trình hành động số 190-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái được giao chủ trì, phối hợp tiêu chuẩn hóa 05 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên với các đặc trưng cụ thể như: là các sản phẩm truyền thống hoặc sản phẩm/dịch vụ có lợi thế của địa phương, đạt nhiều tiêu chuẩn về chất lượng, đảm bảo môi trường, bảo tồn các giá trị văn hóa và có hình thức, mẫu mã đẹp… để có khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường, đạt giá trị cao hơn.

Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân tỉnh đã tích cực triển khai các bước từ tuyên truyền, đào tạo cán bộ chủ chốt; chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, lựa chọn các sản phẩm và ý tưởng tiềm năng để phát triển, tiêu chuẩn hóa sản phẩm đạt tiêu chí về OCOP.

Từ ngày 20 – 23/03/2020, tỉnh Hội phối hợp với Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên khảo sát, tư vấn các sản phẩm tham gia OCOP do Hội Nông dân các huyện đăng ký tại 09 huyện, thị, thành phố. Đoàn công tác tư vấn của Hội Nông dân tỉnh đã làm việc tại các chủ thể của các sản phẩm OCOP, bao gồm là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh.

Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Giàng A Câu cùng đoàn công tác trao đổi với Ban lãnh đạo Công ty TNHH Sản xuất Y học cổ truyền Đông dược Thế Gia về sản phẩm Trà táo mèo Shan Thịnh

Trên cơ sở đánh giá trực tiếp các sản phẩm, hồ sơ về sản phẩm và tham quan các vùng nguyên liệu sản xuất đã lựa chọn được 15 sản phẩm có khả năng, dư địa phát triển nhằm thực hiện tiêu chuẩn hóa tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP của tỉnh. Trong đó có những sản phẩm đã có, đạt nhiều tiêu chuẩn chất lượng, hoàn thiện về bao bì chất lượng như: sản phẩm Tinh đầu thực vật Đại Phú An loại tổng hợp; Trà táo mèo Shan Thịnh…; có những sản phẩm ý tưởng có khả năng phát triển, hoàn thiện thành sản phẩm đạt OCOP như: Chuối sấy dẻo Trấn Yên; Khoai tím Lục Yên; Gạo Tẻ đỏ Trạm Tấu…

Tỉnh Hội đã lựa chọn 15 sản phẩm đăng ký với tỉnh để chủ trì, phối hợp tiêu chuẩn hóa sản phẩm OCOP. Phấn đấu trong năm 2020, sau khi hoàn thiện hồ sơ dự thi, đánh giá tại Hội đồng cấp tỉnh sẽ có ít nhất 05 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên.

[Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.]

Trần Thành


 

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video