• Loading...
 
Tổng kết Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân” giai đoạn
26/12/2020 12:00:00 SA

Chiều 25/12, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND)” giai đoạn 2011-2020. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát triển Quỹ HTND các cấp giai đoạn 2011 - 2020.  

Sau 10 năm thực hiện Đề án, Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đạt mức tăng trưởng khá, 100% các huyện đều được ngân sách cấp bổ sung, một số huyện tổ chức vận động đạt kết quả cao như: huyện Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn… 

Hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành Quỹ HTND được thực hiện ở cấp tỉnh và cấp huyện dần đi vào nề nếp, hoạt động theo đúng nguyên tắc và quy định của Điều lệ Quỹ HTND; Phương thức cho vay được đổi mới từ cho vay theo nhóm hộ dần chuyển sang cho vay theo dự án được nâng lên. 

Từ năm 2010 đến năm 2020, từ nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh và nguồn Trung ương ủy thác đã triển khai 48 dự án cho hơn 680 hộ vay, doanh số cho vay trên 23,5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ cấp huyện đã triển khai thực hiện 135 dự án cho trên 400 hộ vay. 

Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cho vay với tổng dư nợ các chương trình tín dụng tăng trưởng trên 1.300 tỷ đồng, số tiền dư nợ tăng gần 924 tỷ đồng so với năm 2010, đáp ứng nhu cầu vay vốn cho người dân. 

Nhiều mô hình sử dụng vốn vay hiệu quả, gia tăng thu nhập đáng kể, cải thiện đời sống hội viên, nông dân như: Dự án "Sản xuất miến đao” tại xã Phúc Lộc và xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái; Dự án "Mở rộng xưởng sản xuất chế biến sắn củ tươi xã Mậu Đông, huyện Văn Yên”…

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả của các cấp Hội Nông dân tỉnh đạt được trong 10 năm thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân”, góp phần phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt là hỗ trợ, giúp đỡ phát triển các mô hình kinh tế ở khu vực nông thôn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới các cấp Hội cần tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan để củng cố, kiện toàn Ban vận động phát triển Quỹ HTND theo quy định.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho hội viên nông dân nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của quỹ HTND tạo sự đồng thuận xã hội, mở rộng xã hội hóa để huy động phát triển nguồn Quỹ đảm bảo theo đúng Điều lệ và đúng quy định; 

Ban điều hành Quỹ HTDN các cấp cần tiếp tục tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền, hướng dẫn, lựa chọn xây dựng các mô hình, dự án vay vốn Quỹ HTND có hiệu quả; Tập trung xây dựng các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp hiệu quả từ nguồn vốn Quỹ HTND theo chương trình hành động của Tỉnh ủy.

Chú trọng phát triển mô hình từ các sản phẩm chủ lực, đặc sản của tỉnh theo hướng liên kết thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã; đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngân hàng giúp nông dân tiếp cận thuận lợi các nguồn vốn tín dụng ưu đãi để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.


Đồng chí Hoàng Xuân Long - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát triển Quỹ HTND các cấp giai đoạn 2011 - 2020.

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát triển Quỹ HTND các cấp giai đoạn 2011 - 2020.

Nguồn YBĐT

http://baoyenbai.com.vn/12/202256/Tong_ket_De_an_Doi_moi_va_nang_cao_hieu_qua_hoat_dong_cua_Quy_ho_tro_nong_dan_

giai_doan_20112020.aspx?fbclid=IwAR0LCpqHx5Qcv3Ws_1Ffh8sVBkUJ9

 

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video