• Loading...
 
Yên Bái ban hành quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020
26/07/2017 9:59:00 CH

 UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định số 09 về việc quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

(Tải về - Chi tiết Quyết định 09)

ảnh minh họa.

Theo đó, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 và thay thế Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào sản xuất công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020.

Các lĩnh vực khuyến khích đầu tư là dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ 200 tỷ đồng trở lên. Riêng các dự án đầu tư chế biến nông, lâm sản có tổng vốn đầu tư từ 60 tỷ đồng trở lên.

Đối với dự án đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ như Đầu tư xây dựng khu du lịch; đầu tư xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp trên địa bàn các huyện, thị xã (trừ thành phố Yên Bái) có tổng vốn đầu tư từ 200 tỷ đồng trở lên.

Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng trong khu, cụm công nghiệp; dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất sản phẩm mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo phù hợp với quy hoạch được duyệt, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, thân thiện với môi trường.

Không áp dụng chính sách này đối với các dự án đầu tư sau: Đầu tư khai thác khoáng sản; đầu tư chế biến khoáng sản; đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện; đầu tư sử dụng vốn tín dụng ưu đãi, vốn bảo lãnh tín dụng của Nhà nước; dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện đã được hưởng ưu đãi theo quy định của Chính phủ.

Chính sách khuyến khích đầu tư bao gồm: hỗ trợ san tạo mặt bằng; hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng và hỗ trợ khác.

Đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong các khu công nghiệp được hỗ trợ 50% kinh phí san tạo mặt bằng nhưng không quá 03 tỷ đồng/dự án.

Đối với các dự án trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng về giao thông, điện, nước đến hàng rào dự án. Đối với nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng trong khu, cụm công nghiệp sẽ hỗ trợ 50% chi phí đầu tư xây dựng nhưng không quá 03 tỷ đồng đối với nhà đầu tư có diện tích khai thác từ 30 ha đến dưới 50 ha và không quá 05 tỷ đồng đối với nhà đầu tư có diện tích khai thác từ 50 ha trở lên.

Đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ như xây dựng khu du lịch, trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp hỗ trợ 50% chi phí đầu tư xây dựng các công trình kêt cấu hạ tầng về giao thông, điện trong hàng rào dự án nhung không quá 03 tỷ đồng/dự án.

Đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất sản phẩm mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo phù hợp với quy hoạch được duyệt, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, thân thiện với môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào quy mô, tính chất từng dự án cụ thể trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định mức hỗ trợ.

Ngoài ra, tỉnh hỗ trợ miễn phí cho nhà đầu tư trong việc quảng cáo, giới thiệu hình ảnh, giới thiệu sản phẩm trên website và các kênh thông tin khác của Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái; hỗ trợ nhà đầu tư về thủ tục đầu tư, kinh doanh. Các sở, ban, ngành của tỉnh có trách nhiệm cung cấp miễn phí thông tin về môi trường đầu tư, quy hoạch ngành, lĩnh vực đầu tư và các thông tin khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành mình theo quy định.

Về nguyên tắc hỗ trợ, chính sách này áp dụng đối với các dự án đầu tư mới hoặc dự án đầu tư mở rộng quy mô (tính từ thời điểm chính sách này có hiệu lực) và nhà đầu tư phải đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đầu tư đã cam kết.

Thời điểm được xét cấp ưu đãi và hỗ trợ, khi nhà đầu tư hoàn thành dự án hoặc hoàn thành theo phân kỳ đầu tư của dự án và dự án đi vào hoạt động theo đúng nội dung, tiến độ đã cam kết, trên cơ sở hồ sơ thiết kế dự toán được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định và khối lượng thực tế thi công nghiệm thu, thanh quyết toán.

Trong cùng một thời gian, nếu nhà đầu tư có dự án đầu tư được hưởng nhiều mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khác nhau thì nhà đầu tư được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư có lợi nhất.

Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án đầu tư của nhà đầu tư khi nhà nước thu hồi đất để giao đất, cho thuê đất được thực hiện theo quy định hiện hành. Trường họp nhà đầu tư tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì được ngân sách nhà nước hoàn trả phần kinh phí được hỗ trợ theo quy định bằng hình thức trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. Mức được trừ không vượt quá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; số tiền còn lại (nếu có) được tính vào vốn đầu tư của dự án.

Những nội dung không nêu trong chính sách này được thực hiện theo các chính sách hiện hành của Nhà nước.

Theo chinhphu.vn

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 47-KH/HNDT ngày 23/4/2019 về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ ĐHĐB toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Hướng dẫn số 07-HD/HNDT ngày 05/4/2019 Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng, An ninh năm 2019

Thông báo 06-TB/HNDT ngày 28/3/2019 Kết luận của BTV tỉnh Hội về các nhiệm vụ cần tập trung tổ chức thực hiện trong tháng 4/2019

Kế hoạch số 43-KH/HNDT ngày 27/3/2019 về Tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và những mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019

Công văn số 117-CV/HNDT ngày 14/3/2019 về việc tuyên truyền, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 đính kèm Công văn số 117-CV/HNDT ngày 14/3/2019

Hướng dẫn số 06-HD/HNDT ngày 27/3/2019 về Công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân vùng dân tộc thiểu số miền núi, vùng đồng bào có Đạo - năm 2019

Công văn số 105 - CV/HNDT ngày 18/02/2019 về việc tuyên truyền, vận động tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 đính kèm Quyết định 396-QĐ/UBND về về ban hành Thể lệ Hội thi

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video