• Loading...
 
Yên Bái ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021
01/02/2021 2:51:00 CH

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021. Nội dung như sau: