• Loading...
 
Hội Nông dân huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021
15/01/2021 2:38:00 CH

Ngày 14/1, Hội Nông dân huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đến dự có đồng chí Hoàng Kim Trọng – Phó bí thư Thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nông Thu Hà –UV BTV Huyện uỷ, Phó chủ tịch UBND huyện; Chủ tịch Hội nông dân các xã, thị trấn.

Năm 2020, bám sát sự chỉ đạo của Hội cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Lục Yên đã triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện nhiều chỉ tiêu thi đua. Trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn huyện có 9.026 hộ đạt danh hiệu hộ SXKDG các cấp. Duy trì, thực hiện tốt 103 mô hình dân vận khéo; 130 mô hình điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo 15 cơ sở Hội thực hiện tốt 20 dự án từ nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp với số tiền 2.550 triệu đồng với 101 hộ thực hiện.  Phối hợp với ngân hàng CSXH huyện và ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cho trên 7200 hộ vay vốn với tổng dư nợ trên 369 tỷ đồng. Tổ chức mở lớp 17 lớp dạy nghề cho 407 học viên. Tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện phong trào “Lục Yên chung sức xây dựng nông thôn mới”, tham gia trên 27.000 ngày công lao động tu sửa, nạo vét trên 635 km kênh mương nội đồng phục vụ cho sản xuất vụ đông xuân 2019- 2020 và vụ mùa năm 2020; tham gia 21.792 ngày công lao động làm mới, tu sửa, phát dọn trên 401 km đường giao thông thôn bản, đào đắp mở đường với 4.000 m2 đất, 450 m3 đá, hiến 3.250 m2 đất, xây mới 4 lò đốt rác tại các điểm công cộng thôn, làm thêm mới 8,2 km đường thắp sáng.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2021, Hội nông dân huyện Lục Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; Đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, chú trọng kết nạp hội viên mới, duy trì tỷ lệ thu hút hội viên đạt từ 86% trở lên. Vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; Đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; Tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên duy trì, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn gắn với mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Hội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cùng cấp tham gia giám sát, phản biện xã hội với việc xây dựng các đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội nông dân cơ sở phát biểu ý kiến trong hội nghị

Nhân dịp này, Hội Nông dân huyện khen thưởng cho 29 tập thể, 12 cá nhân và 2 cụm thi đua đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2020.

 

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2020

Nguồn CTTĐT

https://lucyen.yenbai.gov.vn/Articles/view/?UserKey=Hoi-Nong-dan-huyen-tong-ket-cong-tac-hoi-va-phong-trao-nong-dan-nam-2020-trien-khai-nhiem&Category=GTCJ76WEHHR33MNU

VĂN BẢN HỘI

Hướng dẫn số 24-HD/HNDT ngày 26/02/2021 về Công tác tuyên truyền năm 2021

Hướng dẫn số 23-HD/HNDT ngày 26/02/2021 về Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ; thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021

Công văn số 798-CV/HNDT ngày 26/02/2021 về việc Tăng cường phối hợp thực hiện Quyết định số 81/2014 /QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Công văn số 795- CV/HNDT ngày 25/02/2021 V/v tuyên truyền cài đặt, sử dụng phần mềm “KHAI BÁO Y TẾ - QR - CODE” phiên bản 3.0/2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Công văn số 771-CV/HNDT ngày 30/12/2020 về việc tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam ( 06/01/1946 - 06/01/2021)

Tài liệu tuyên truyền về 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam ( 06/01/1946 - 06/01/2021)

Công văn số 734 - CV/HNDT ngày 09/11/ 2020 V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video