• Loading...
 
Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP
26/02/2020 10:56:00 SA


Ngày 26/02,Thực hiện Kế hoạch số 86-KH/HNDT ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020,  Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố và một số cơ sở Hội.