• Loading...
 
Nông dân Lục Yên chủ động phòng trừ sâu bệnh gây hại lúa xuân
20/04/2020 10:19:00 SA

Đến thời điểm này, toàn bộ diện tích lúa chiêm xuân của huyện Lục Yên đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh - làm đòng. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại. Do đó, cùng với việc chăm sóc, bà con nông dân trên địa bàn huyện đang tăng cường kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện các đối tượng sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Bà con nông dân Lục Yên chủ động phun thuốc phòng trừ sâu bệnh gây hại trên lúa xuân

Những ngày này, chị Nguyễn Thị Hoa, thôn Tân Quang, xã Liễu Đô đang tập trung phun thuốc phòng trừ một số sâu bệnh đang gây hại. Vụ này, gia đình chị cấy được 4 sào lúa, chủ yếu là Bắc Thơm số 7. Hiện nay lúa đang trong giai đoạn chuẩn bị làm đòng. Qua thăm đồng, chị Hoa phát hiện một số sâu bệnh như: đạo ôn, rầy nâu… Để đảm bảo vụ xuân đạt hiệu quả cao, chị đã mua thuốc theo sự hướng dẫn của khuyến nông viên cơ sở để phòng trừ sâu bệnh gây hại kịp thời. Chị Hoa cho biết thêm: “năm nào cũng vậy, vào thời điểm này gia đình tôi đã chủ động phun thuốc phòng trừ sâu bệnh gây hại để đảm bảo lúa sinh trưởng, phát triển tốt”.

Còn tại cánh đồng thôn Pù Thạo, xã Vĩnh Lạc, chị Mã Thị Nghiệp cho biết: vụ xuân năm nay gia đình cấy được hơn 8 sào lúa, chủ yếu là giống Thái Xuyên 111. Những ngày gần đây, thời tiết ẩm ướt, mưa phùn kéo dài là điều kiện thuận lợi để sâu non phát triển. Vì vậy chị thường xuyên thăm đồng, khi phát hiện sâu thì mua thuốc bảo vệ thực vật phun trừ; đồng thời kiểm tra nước và tiến hành làm cỏ, diệt chuột hại lúa, xác định đây là vụ chính nên việc chăm sóc được gia đình chị đặc biệt chú trọng. Chị Nghiệp cho biết thêm: “Qua được cán bộ khuyến nông hướng dẫn, gia đình tôi đã mua thuốc về phun trừ sâu bệnh hại, bên cạnh đó tôi thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện và diệt trừ những sâu bệnh gây hại”.

Hiện nay lúa xuân trên địa bàn huyện Lục Yên đang giai đoạn cuối đẻ nhánh - làm đòng, nhìn chung các trà lúa sinh trưởng, phát triển bình thường. Tuy nhiên do diễn biến thời tiết thời gian qua trời âm u, mưa phùn kéo dài, ẩm độ cao đã tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn lúa phát sinh, gây hại. Theo số liệu điều tra của Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Lục Yên, đến thời điểm này toàn huyện có khoảng 300ha lúa bị sâu bệnh gây hại, tập trung nhiều như bệnh khô vằn hơn 100ha, bệnh đạo ôn 44ha, rầy nâu hơn 40ha, riêng với bệnh đạo ôn lá đã và đang phát sinh gây hại trên các giống lúa J02, nếp, BC 15, … tỷ lệ bệnh trung bình 5% lá, cao 15% lá, bệnh gây hại rải rác ở các xã trong huyện. Ngoài ra các sâu bệnh gây hại khác cũng đang phát sinh và gây hại trên lúa xuân. Bà Hoàng Thị Tờ - Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Lục Yên cho biết thêm: “Để đảm bảo thắng lợi sản xuất lúa vụ xuân, Trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện đã đề nghị UBND các xã, thị trấn chỉ đạo bà con nông dân phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng bằng các biện pháp kỹ thuật; Tăng cường kiểm tra, giám sát đồng ruộng, đặc biệt trên các giống nhiễm nhằm phát hiện sớm sinh vật gây hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời”.

Chủ động phun thuốc phòng trừ sâu bệnh kịp thời kết hợp với việc dùng phân bón thúc kích thích cho lúa đẻ nhánh là những biện pháp hữu hiệu đang được bà con nhân dân trên địa bàn huyện Lục Yên tích cực thực hiện. Tuy nhiên, không chủ quan với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tập trung giám sát đồng ruộng để có biện pháp phun phòng dập dịch sâu hại kịp thời phấn đấu vụ lúa xuân đạt năng suất và sản lượng cao.

Nguồn CTTĐT

http://www.yenbai.gov.vn/noidung/tintuc/Pages/chi-tiet-tin-tuc.aspx?ItemID=3234&l=TinSoNganhDiaphuong

 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 112 /KH-UBND ngày 18/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Kế hoạch số 119-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 121-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 06 -NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 120-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ươngHội (Khoá VII) về “Tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam”, giai đoạn 2020 – 2023

Kế hoạch số 118-KH/HNDT ngày 29/4/2020 về việc Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Kế hoạch số 116-KH/HNDT ngày 27/4/2020 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam ( 14/10/1930 -14/10/2020)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (14/10/1930 – 14/10/2020) (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 116 -KH/HNDTW, ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Yên Bái)

Công văn số 559-CV/HNDT ngày 29/4/2020 về việc tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video