• Loading...
 
Nông dân Nghĩa Lộ: Phòng dịch đi đôi đẩy mạnh sản xuất
09/04/2020 2:18:00 CH

Một cuộc tổng động viên chưa từng có trong thời bình của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân sẵn sàng cao nhất ứng phó mọi tình huống dịch bệnh COVID-19 nên những người dân ở thị xã Nghĩa Lộ vẫn yên tâm, chăm chỉ lao động để có nguồn thu cho gia đình và đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm của thị trường.

Nhờ sự tin tưởng và cố gắng của những người dân, tất cả 14 xã, phường của thị xã Nghĩa Lộ đều quán triệt hành động trên tinh thần "chống dịch như chống giặc”. Cả hệ thống chính trị của thị xã đã tích cực vào cuộc để nắm chắc tình hình dân cư thôn, bản, tuyên truyền hướng dẫn biện pháp phòng chống, quán triệt việc khai báo y tế, vận động nhân dân yên tâm lao động sản xuất, thực hiện tốt mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

 

Cả hệ thống chính trị cơ sở đã sớm vào cuộc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện phòng chống dịch bệnh và yên tâm lao động sản xuất. 

 

Dù giá gà thịt giảm, gia đình anh Hà Văn Lê ở tổ Tông Pọng, phường Tân An vẫn cố gắng duy trì đàn chờ hết dịch bệnh. 

 

Người dân xã Sơn A chú trọng sản xuất rau màu phục vụ nhu cầu thị trường trong mùa dịch COVID-19.

Trong thời gian này, Đảng bộ thị xã đang tích cực triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động 190 và Kế hoạch 170 của Tỉnh ủy Yên Bái, đồng thời lãnh đạo tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp theo kế hoạch và chỉ đạo của tỉnh. 

Các homestay ở Nghĩa Lộ dù đã phải tạm dừng đón khách để phòng, chống dịch Covid-19. Các hoạt động dịch vụ thương mại trầm xuống nhưng các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, trong đó có sản xuất nông nghiệp phấn đấu trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ 5 năm tới thì không thay đổi. 

Bởi vậy, việc thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa duy trì sản xuất ra sản phẩm xã hội đòi hỏi những nỗ lực "bằng hai” của cả hệ thống chính trị và người dân ở thị xã Nghĩa Lộ.

Nguồn YBĐT

http://baoyenbai.com.vn/12/190238/Nong_dan_Nghia_Lo_Phong_dich_di_doi_day_manh_san_xuat.

aspx?fbclid=IwAR0oKoaWQV3N26oi-KWEkRoEBIaA1k-0Ad1rc_WMwBtP97QfNUl6QKlBQj0

VĂN BẢN HỘI

Quyết định số: 1594 /QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

Công văn số: 959-CV/HNDT ngày 28/7/2021 về việc thực hiện một số nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với việc thực hiện công tác Hội ( Hướng dẫn sử dụng APP số sức khỏe điện tử kèm theo)

Công văn số: 948-CV/HNDT ngày 19/7/2021 về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 15/7/2021 về Triên khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Công văn số: 944-CV/HNDT ngày 14/7/2021 về việc tuyên truyền phổ biến các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ/TTg và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Quyết định số 23/2021/QĐ/TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Coid-19

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Coid-19

Công văn số: 927-CV/HNDT ngày 24/6/2021 về việc tăng cường tuyên truyền thực hiện khai báo y tế điện tử và quét mã QR

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video