• Loading...
 
Nông dân Nghĩa Lộ: Phòng dịch đi đôi đẩy mạnh sản xuất
09/04/2020 2:18:00 CH

Một cuộc tổng động viên chưa từng có trong thời bình của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân sẵn sàng cao nhất ứng phó mọi tình huống dịch bệnh COVID-19 nên những người dân ở thị xã Nghĩa Lộ vẫn yên tâm, chăm chỉ lao động để có nguồn thu cho gia đình và đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm của thị trường.

Nhờ sự tin tưởng và cố gắng của những người dân, tất cả 14 xã, phường của thị xã Nghĩa Lộ đều quán triệt hành động trên tinh thần "chống dịch như chống giặc”. Cả hệ thống chính trị của thị xã đã tích cực vào cuộc để nắm chắc tình hình dân cư thôn, bản, tuyên truyền hướng dẫn biện pháp phòng chống, quán triệt việc khai báo y tế, vận động nhân dân yên tâm lao động sản xuất, thực hiện tốt mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

 

Cả hệ thống chính trị cơ sở đã sớm vào cuộc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện phòng chống dịch bệnh và yên tâm lao động sản xuất. 

 

Dù giá gà thịt giảm, gia đình anh Hà Văn Lê ở tổ Tông Pọng, phường Tân An vẫn cố gắng duy trì đàn chờ hết dịch bệnh. 

 

Người dân xã Sơn A chú trọng sản xuất rau màu phục vụ nhu cầu thị trường trong mùa dịch COVID-19.

Trong thời gian này, Đảng bộ thị xã đang tích cực triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động 190 và Kế hoạch 170 của Tỉnh ủy Yên Bái, đồng thời lãnh đạo tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp theo kế hoạch và chỉ đạo của tỉnh. 

Các homestay ở Nghĩa Lộ dù đã phải tạm dừng đón khách để phòng, chống dịch Covid-19. Các hoạt động dịch vụ thương mại trầm xuống nhưng các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, trong đó có sản xuất nông nghiệp phấn đấu trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ 5 năm tới thì không thay đổi. 

Bởi vậy, việc thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa duy trì sản xuất ra sản phẩm xã hội đòi hỏi những nỗ lực "bằng hai” của cả hệ thống chính trị và người dân ở thị xã Nghĩa Lộ.

Nguồn YBĐT

http://baoyenbai.com.vn/12/190238/Nong_dan_Nghia_Lo_Phong_dich_di_doi_day_manh_san_xuat.

aspx?fbclid=IwAR0oKoaWQV3N26oi-KWEkRoEBIaA1k-0Ad1rc_WMwBtP97QfNUl6QKlBQj0

VĂN BẢN HỘI

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2020)

Công văn số 632-CV/HNDT ngày 27/7/2020 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 2329-CV/TU ngày 14/7/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư

Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiến đoạt tài sản

Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030

Hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 30/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chích sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video