• Loading...
 
Phấn đấu đưa huyện Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020
08/04/2019 2:55:00 CH

Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 nhiệm kỳ 2016-2021 đã khẳng định “Phấn đấu đến năm 2020, đưa huyện Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái”. Sau gần 9 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, bức tranh của một huyện miền núi đang dần khởi sắc, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên.

 

Nông dân xã Báo Đáp bê tông hóa đường giao thông nông thôn (Ảnh Trang TTĐT Trấn Yên)

Việt Thành là một trong những điểm sáng xây dựng nông thôn mới của huyện Trấn Yên. Mặc dù là xã có xuất phát điểm thấp, đời sống người dân sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, nhưng với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền xã cùng với sự hưởng ứng của nhân dân và hỗ trợ của nhà nước, tỉnh, huyện, năm 2015, xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Hiện nay xã NTM Việt Thành đã xây dựng được ba vùng kinh tế tập trung bền vững là vùng trồng dâu nuôi tằm, vùng trồng cây lâm nghiệp, vùng cây ăn quả có múi, thương mại dịch vụ.

Trong quá trình xây dựng NTM, việc tuyên truyền, vận động người dân phát huy tính chủ động, tích cực tham gia luôn được xã chú trọng. Đồng chí Lê Thị Lụa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết: “Kinh nghiệm xây dựng NTM là phải phát huy được thế mạnh của địa phương, cụ thể với xã Việt Thành chúng tôi đã chia xã thành ba vùng phát triển kinh tế tập trung vùng Đồng Phúc chuyên về trồng rừng kinh tế lấy cây quế là cây chủ lực; vùng Phú Thọ chúng tôi phát triển cây có múi và mở rộng thương mại, dịch vụ; vùng Lan Đình chúng tôi tập trung cho sản xuất trồng dâu nuôi tằm qua đó nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2018 thu nhập bình quân đầu người là 34 triệu đồng trên người trên năm tăng so với năm 2015 về đích NTM là 9 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo xã chỉ còn 1,4% tức là chỉ còn có 12 hộ dân”.

Theo báo cáo của huyện Trấn Yên, trong giai đoạn 2016 - 2019, tổng nguồn vốn huy động thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn huyện đạt hơn 110 tỷ đồng; huyện đã hình thành các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng áp dụng tiến bộ kỹ thuật và có sự liên kết chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất và phát triển bền vững gồm: Vùng măng tre Bát Độ gần 3 nghìn ha, vùng quế gần 15 nghìn ha, chè chất lượng cao gần 200 ha, trồng dâu gần 350 ha. Trong chăn nuôi, huyện đã từng bước chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi hàng hóa, phát triển được 447 cơ sở chăn nuôi tập trung. Từ đó, góp phần tăng năng suất, sản lượng và giá trị các sản phẩm, giúp nhiều hộ dân giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Cơ sở hạ tầng nông thôn cũng được đầu tư nâng cấp, 100% các thôn, bản trong huyện đã có đường ô tô; trong đó, 65% đường đã được bê tông hóa. Các công trình thủy lợi, chợ trung tâm xã, trường học, nhà văn hóa… trên địa bàn được kiên cố hóa, đảm bảo phục vụ cho giao lưu buôn bán, phát triển kinh tế - xã hội.

Huyện Trấn Yên có 21 xã, một thị trấn. Đến nay, huyện đã có xã 16 đạt chuẩn nông thôn mới, đến năm 2020, huyện sẽ đưa 5 xã còn lại đạt chuẩn NTM nhằm hoàn thành mục tiêu của huyện NTM.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Trấn Yên cho biết: “Trong thời gian tới để tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM còn lại, huyện Trấn Yên trước hết quan tâm huy động các nguồn lực, lồng ghép các nguồn lực của Nhà nước và của nhân dân đặc biệt đầu tư hỗ trợ cho phát triển sản xuất hàng hóa ưu tiên vào các vùng sâu vùng xa những vùng đặc biệt khó khăn, cùng với đó tăng cường truyên truyền nhận thức của người dân sử dụng có hiệu quả những nguồn lực đã được đầu tư để nâng cao chất lượng các tiêu chí; đồng thời quan tâm tổ chức lại sản xuất, thông qua sản xuất để nâng cao đời sống của người dân”.

Xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, do đó yêu cầu đặt ra phải có từng bước đi cụ thể, vững chắc, không chạy theo thành tích. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng huyện Trấn Yên đang nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình xây dựng NTM, đến năm 2020, 100% số xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng xã Việt Thành đạt xã nông thôn kiểu mẫu, đưa Trấn Yên trở thành huyện đạt chuẩn NTM đầu tiên của tỉnh miền núi Yên Bái.

Nguồn CTTĐT Yên Bái

 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 86-KH/HNDT ngày 03/01/2020 của BTV Hội Nông dân tỉnh Thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020

BIỂU GIAO CHỈ TIÊU THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU THEO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 190-CTr/TU

BIỂU PHÂN CÔNG THƯỜNG TRỰC LÃNH ĐẠO, BAN THAM MƯU TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU THEO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 190-CTr/TU

Kế hoạch số 30/KHPH-MTTQ-TCCT-XH ngày 09/01/2020 thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái

Kế hoạch số 84-KH/HNDT ngày 25/12/2019 về Theo dõi, nắm tình hình hội viên, nông dân đối với đại hội Đảng bộ các cấp và tổng hợp ý kiến của hội viên, nông dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh

Kế hoạch số 85-KH/HNDT ngày 31/12/2019 của BTV Họi Nông dân tỉnh tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các hoạt động, suwj kiện của tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2020

Đề cương tuyên truyền kèm Kế hoạch số 85-KH/HNDT ngày 31/12/2019 của BTV Hội Nông dân tỉnh

Công văn số 416 -CV/HNDT ngày 09/12/2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư (Gửi kèm Chỉ thị số 39-CT/TW))

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video