• Loading...
 
Sơn Lương phấn đấu đưa xuất phát xa thành mục tiêu gần
13/03/2020 3:18:00 CH

Sơn Lương phấn đấu đưa xuất phát xa thành mục tiêu gần

Đến hết tháng 2/2020, xã mới đạt 9/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), còn lại 10 tiêu chí đều là những tiêu chí khó, trong khi xã vừa trải qua trận lũ quét kinh hoàng năm 2018 làm cho kinh tế của xã thiệt hại và ảnh hưởng nghiêm trọng. Song, Sơn Lương vẫn đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành và ra mắt xã NTM vào cuối năm nay.

Nhân dân xã Sơn Lương bê tông hóa kênh mương nội đồng

 

Năm 2011, khi mới bắt tay vào thực hiện xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn mới đạt 3/19 tiêu chí. 

Ông Hà Văn Hưng - Chủ tịch UBND xã Sơn Lương cho biết: đến hết tháng 2/2020, xã mới đạt 9/19 tiêu chí NTM, còn lại 10 tiêu chí đều là những tiêu chí khó, trong khi xã vừa trải qua trận lũ quét kinh hoàng năm 2018 làm cho kinh tế của xã thiệt hại và ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Tuy nhiên, càng khó càng phải quyết tâm bằng sự đồng lòng chung sức của cấp ủy, chính quyền, sự chung tay góp sức của nhân dân. 

Hiện, đời sống nhân dân đang dần ổn định và xã tập trung vào các lĩnh vực quan trọng để vực dậy kinh tế địa phương. Trong đó, tranh thủ các nguồn lực đầu tư của Nhà nước như Chương trình 135 lồng ghép với các nguồn vốn XDNTM và phấn đấu hoàn thành, ra mắt ra xã NTM theo đúng kế hoạch. 

Tuy nhiên, xác định nhiệm vụ sẽ khá nặng nề, bởi 10 tiêu chí còn lại hầu hết là những tiêu chí khó như: thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, môi trường… nên để thực hiện có hiệu quả tiêu chí thu nhập, căn cứ trên nguồn ngân sách phân bổ, xã đã tiến hành triển khai đồng bộ các tiêu chí từ việc tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, vận động các hộ dân tập trung phát triển kinh tế đồi rừng, trọng tâm là phát triển cây dâu tằm theo đề án phát triển dâu tằm của tỉnh giai đoạn 2019 - 2025 để tăng thu nhập; phát triển mô hình trồng bí, mướp lấy hạt; từ đó, người dân có việc làm và thu nhập thì sẽ giải quyết được tiêu chí thu nhập, tiêu chí hộ nghèo và tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất. 

Bằng quan điểm chỉ đạo, định hướng cụ thể, đến nay, diện tích dâu tằm của xã có gần 13 ha và năm 2019 đã cho thu nhập trên 72 triệu đồng/ha; trên 30 ha mướp, bí lấy hạt cho thu nhập 70 triệu đồng/ha. Bên cạnh đó, xã cũng phát động phong trào toàn dân chung sức tham gia XDNTM, trọng tâm là phát động các phong trào thi đua hiến đất, góp tiền, công lao động để khơi dậy nguồn lực trong nhân dân. 

Ông Lò Văn Thi - Trưởng thôn Bản Lằm cho biết: "Sau khi có chủ trương của xã, thôn đã vận động các hộ dân tự nguyện hiến đất mở rộng lòng lề đường thực hiện việc bê tông hóa đường liên thôn, xóm. Nhờ vậy, nhiều hộ đã tình nguyện hiến đất vườn tạp, đất thổ cư với gần 2.000m vuông, đóng góp hàng nghìn công lao động và hơn 100 triệu đồng để bê tông hóa đường làng, xây nhà văn hóa thôn”. 

Là hộ tiêu biểu trong phong trào hiến đất, đóng góp tiền, công lao động để XDNTM, ông Hà Văn Tinh, thôn Bản Tủ cho biết: "Gia đình tôi tự nguyện phá bỏ diện tích vườn tạp, nương chè để hiến gần 1.000m vuông đất, đóng góp trên 10 triệu đồng và hàng trăm công lao động để xây dựng các thiết chế, hạ tầng giao thông, nhà văn hóa thôn”. 

Nhờ sự đồng lòng, chung sức của nhân dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Sơn Lương đang tiếp tục phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại vào thời điểm hết quý III, để đầu quý IV được thẩm định, công nhận xã NTM.  

Có thể nói, qua 9 năm thực hiện XDNTM, xã Sơn Lương đã đạt được những kết quả quan trọng; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ là 70% năm 2011 xuống còn 32% năm 2019; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 8 triệu đồng năm 2011 lên trên 20 triệu đồng năm 2019. 

Trong 9 năm qua, xã được đầu tư trên 30 tỷ đồng; trong đó, số tiền đóng góp của nhân dân gần 3 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, xã đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, mở mang ngành nghề dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện, xã đã quy hoạch vùng dâu nuôi tằm phấn đấu hết năm 2020 sẽ có 30 ha, quy hoạch các vùng trồng bí, mướp lấy hạt với diện tích 30 ha… 

Mặc dù nhiệm vụ trước mắt còn khá nặng nề, song với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng chung sức của nhân dân, Sơn Lương sẽ phấn đấu hoàn thành và ra mắt xã NTM vào cuối năm 2020. 

Nguồn YBĐT

http://baoyenbai.com.vn/223/189239/Son_Luong_phan_dau_dua_xuat_phat_xa_thanh_muc_tieu_gan.aspx

 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 112 /KH-UBND ngày 18/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Kế hoạch số 119-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 121-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 06 -NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 120-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ươngHội (Khoá VII) về “Tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam”, giai đoạn 2020 – 2023

Kế hoạch số 118-KH/HNDT ngày 29/4/2020 về việc Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Kế hoạch số 116-KH/HNDT ngày 27/4/2020 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam ( 14/10/1930 -14/10/2020)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (14/10/1930 – 14/10/2020) (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 116 -KH/HNDTW, ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Yên Bái)

Công văn số 559-CV/HNDT ngày 29/4/2020 về việc tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video