• Loading...
 
Xã Tân Thịnh (thành phố Yên Bái) đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
31/05/2019 8:09:00 SA

Chiều 30/5, UBND thành phố Yên Bái tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về việc công nhận xã Tân Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Phúc Cường – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao Quyết định xã đạt chuẩn NTM cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Thịnh.

Đồng chí Nguyễn Phúc Cường – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao Quyết định xã đạt chuẩn NTM cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Thịnh.

Sau gần 4 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Tân Thịnh đã huy động được trên 26  tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí XDNTM, trong đó, nhân dân đóng góp hơn 13 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, xã đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. 

Đến nay, trên 80% km đường giao thông nông thôn, trên 95% chiều dài kênh mương được cứng hoá; 100% số hộ được sử dụng điện lưới an toàn. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm phát triển, đáp ứng được nhu cầu đời sông văn hóa  tinh thần trong nhân dân. 

Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát, 83% số hộ có nhà kiên cố; tỷ lệ người có việc làm thường xuyên trong độ tuổi lao động đạt trên 91%. Nhiều mô hình phát triển kinh tế đã hình thành và nhân ra diện rộng như trồng cây dược liệu, cây ăn quả, chăn nuôi tập trung.... Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 36,82 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm xuống còn 6,1%. 

Tại Lễ công bố, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Thịnh. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2  tập thể và 3 cá nhân; UBND thành phố Yên Bái tặng giấy khen cho 3  tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”.

 

Theo YBĐT

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 86-KH/HNDT ngày 03/01/2020 của BTV Hội Nông dân tỉnh Thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020

BIỂU GIAO CHỈ TIÊU THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU THEO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 190-CTr/TU

BIỂU PHÂN CÔNG THƯỜNG TRỰC LÃNH ĐẠO, BAN THAM MƯU TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU THEO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 190-CTr/TU

Kế hoạch số 30/KHPH-MTTQ-TCCT-XH ngày 09/01/2020 thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái

Kế hoạch số 84-KH/HNDT ngày 25/12/2019 về Theo dõi, nắm tình hình hội viên, nông dân đối với đại hội Đảng bộ các cấp và tổng hợp ý kiến của hội viên, nông dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh

Kế hoạch số 85-KH/HNDT ngày 31/12/2019 của BTV Họi Nông dân tỉnh tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các hoạt động, suwj kiện của tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2020

Đề cương tuyên truyền kèm Kế hoạch số 85-KH/HNDT ngày 31/12/2019 của BTV Hội Nông dân tỉnh

Công văn số 416 -CV/HNDT ngày 09/12/2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư (Gửi kèm Chỉ thị số 39-CT/TW))

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video