• Loading...
 
Xã Tân Thịnh (thành phố Yên Bái) đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
31/05/2019 8:09:00 SA

Chiều 30/5, UBND thành phố Yên Bái tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về việc công nhận xã Tân Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Phúc Cường – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao Quyết định xã đạt chuẩn NTM cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Thịnh.

Đồng chí Nguyễn Phúc Cường – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao Quyết định xã đạt chuẩn NTM cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Thịnh.

Sau gần 4 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Tân Thịnh đã huy động được trên 26  tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí XDNTM, trong đó, nhân dân đóng góp hơn 13 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, xã đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. 

Đến nay, trên 80% km đường giao thông nông thôn, trên 95% chiều dài kênh mương được cứng hoá; 100% số hộ được sử dụng điện lưới an toàn. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm phát triển, đáp ứng được nhu cầu đời sông văn hóa  tinh thần trong nhân dân. 

Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát, 83% số hộ có nhà kiên cố; tỷ lệ người có việc làm thường xuyên trong độ tuổi lao động đạt trên 91%. Nhiều mô hình phát triển kinh tế đã hình thành và nhân ra diện rộng như trồng cây dược liệu, cây ăn quả, chăn nuôi tập trung.... Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 36,82 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm xuống còn 6,1%. 

Tại Lễ công bố, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Thịnh. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2  tập thể và 3 cá nhân; UBND thành phố Yên Bái tặng giấy khen cho 3  tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”.

 

Theo YBĐT

VĂN BẢN HỘI

Văn bản số 793/UBND-VX ngày 29/3/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai xử phạt các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch covid-19

Công văn số: 527-CV/HNDT ngày 27/3/2020 V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; mở rộng thời gian rà soát đối tượng từ bệnh viện Bạch Mai trở về địa phương để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Công văn 525-CV/HNDT ngày 26/3/2020 về việc tiếp tục thực hiện một số nội dung phòng , chống dịch bệnh Covid-19

Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm của Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ 2, số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007 ( Kèm theo Công văn số Công văn 525-CV/HNDT ngày 26/3/2020)

Công văn số 2122-CV/TU ngày 12/3/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Quyết định 283/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Về việc phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn (2020-2025)

Tài liệu học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Kế hoạch sô 91-KH/HNDT ngày 12/02/2020 Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video