• Loading...
 
Yên Bái: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới
22/02/2023 2:09:00 CH

Xác định phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tổ chức Hội Nông dân các cấp tỉnh Yên Bái đã và đang triển khai nhiều giải pháp, đẩy mạnh thực hiện các phong trào nhằm góp phần cùng chính quyền địa phương hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đặc biệt trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Giàng A Câu - Chủ tịch Hội nông dân tỉnh thăm mô hình trồng na tại xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên

Các cấp Hội Nông dân đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhất là các chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh. Trong năm 2022, đã phối hợp kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu 620 mô hình, dự án sản xuất nông lâm nghiệp được tỉnh và địa phương hỗ trợ; chủ động phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân trong sản xuất kinh doanh, xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ, “liên kết” sản xuất hàng hóa theo hình thức kinh tế tập thể, theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường. Cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” động viên, khuyến khích nông dân khắc phục khó khăn do dịch bệnh, thiên tai, ổn định sản xuất. Năm 2022, đã có 79.760 hội viên đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; qua bình xét có gần 40 nghìn hộ đạt tiêu chuẩn. Qua phong trào đã có 6.168 lượt hội viên được hỗ trợ, giúp đỡ về vốn, 44.214 cây, con giống... với tổng giá trị hỗ trợ đạt khoảng 30.162 triệu đồng. Từ đó đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, mô hình sản xuất đem lại thu nhập cao.

Tỉnh Hội đã chủ trì, phối hợp với sở Nông nghiệp và PTNT, các ngành liên quan tham mưu đối với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thành công Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái với nông dân tỉnh Yên Bái năm 2022 với chủ đề: “Hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, xây dựng nông thôn mới bền vững, văn minh, hạnh phúc”. Phối hợp với ngành nông nghiệp tổ chức trên 700 lớp tập huấn, buổi tuyên truyền phổ biến, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 24.000 lượt hội viên nông dân; liên kết với doanh nghiệp cung ứng giống, vật tư, phân bón, xây dựng mô hình ứng dụng cây con giống mới hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, ký hợp đồng với nhà máy Apatit Lào Cai, Công ty Cổ phần Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao cung ứng trên 4.132 tấn phân bón trả chậm hỗ trợ nông dân sản suất.

Hội Nông dân các cấp tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông sản hàng hoá tiêu biểu của địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của địa phương, tỉnh và tại các hội chợ, trên sàn thương mại điện tử; đã phối hợp đưa 108 sản phẩm OCOP và các nông sản tiêu biểu lên sàn thương mại POSTMART, tạo được 10.000 tài khoản mua và bán của hội viên nông dân trên sàn thương mại VOSO.VN và POSTMART.VN, qua đó đã hỗ trợ tiêu thụ được 10 nghìn tấn nông sản cho nông dân. Bên cạnh đó tư vấn, hướng dẫn thành lập 10 hợp tác xã, xây dựng 11 mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, 37 mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả; tư vấn, hướng dẫn xây dựng mới 10 sản phẩm OCOP năm 2022, nâng tổng số sản phẩm các cấp Hội đã hướng dẫn xây dựng từ năm 2020 đến nay là 29 sản phẩm OCOP.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, góp tiền, ngày công lao động, tham gia giải phóng hành lang, mở rộng đường giao thông nông thôn thực hiện làm đường, nâng cấp, kiên cố cơ sở hạ tầng nông thôn, chỉnh trang đô thị, xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư. Tỉnh Hội phối hợp với TW Hội Nông dân Việt Nam xây dựng được 1 mô hình thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật, tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trong sản xuất nông nghiệp tại xã Yên Phú, huyện Văn Yên. Các cấp Hội đã xây dựng được 50 mô hình bảo vệ môi trường tại các xã, phường, thị trấn. Vận động hội viên, nhân dân đóng góp trên 9 tỷ đồng, 104.112 ngày công, hiến 215.328 m2 đất tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia làm mới, nâng cấp và sửa chữa 129,5 km đường giao thông nông thôn, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng 325,7 km kênh mương nội đồng, 19 cầu cống phục vụ sản xuất; ...

Ngoài ra, các cấp Hội còn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, HVND tham gia thực hiện các tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể như: tham gia xây dựng gia đình văn hóa, bản làng văn hóa, xã văn hóa, thực hiện và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; không để truyền đạo trái phép, không để cho con em bỏ học; duy trì hoạt động của các câu lạc bộ như: Câu lạc bộ nông dân với pháp luật, nông dân với dân số và phát triển, chi hội nông dân không ma túy... góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị khu vực nông thôn.

Nguồn CTTĐT

http://www.yenbai.gov.vn/noidung/tintuc/Pages/chi-tiet-tin-tuc.aspx?ItemID=30915&l=Tintrongtinh

VĂN BẢN HỘI

Quy định số 40-QĐ/TU ngày 25/4/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái ; quy định tạm thời về khuyến khích và bào vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái

Công văn số 1236-CV/BTGTU NGÀY 26/4/2023 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Tuyên truyền nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái; kết quả thực hiện “trường học hạnh phúc ” trên địa bàn tỉnh và những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 26/4/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái; chỉ thị về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Quy định số 40-QĐ/TU ngày 25/4/2023 của BTV Tỉnh ủy Yên Bái ; quy định tạm thời về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái

Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/02/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng

Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên

Đề án số 13-ĐA/TU ngày 16/3/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030

Nghị quyết số 114-NQ/TU ngày 28/3/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc dừng thí điểm thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video