• Loading...
 
Hội Nông dân Lục Yên: Rõ việc, phát huy tinh thần hội viên
23/03/2020 2:15:00 CH

Với 11 nhiệm vụ trọng tâm được giao theo Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy, Hội Nông dân huyện đã xây dựng kế hoạch trên cơ sở giao nhiệm vụ cụ thể, phân kỳ thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm cho tổ chức hội các cấp.

Hội viên nông dân xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên vệ sinh môi trường và sửa chữa đường giao thông nông thôn.

 

Thực hiện Kế hoạch 179 của Huyện ủy Lục Yên, Kế hoạch 86 của Hội Nông dân (HND) tỉnh về thực hiện Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy, bà Đặng Thị Kim Liên - Chủ tịch HND huyện Lục Yên cho biết: với 11 nhiệm vụ trọng tâm được giao theo Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy, HND huyện đã xây dựng kế hoạch trên cơ sở giao nhiệm vụ cụ thể, phân kỳ thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm cho tổ chức hội các cấp. 

Đồng thời, Hội đã chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh-sạch-đẹp tại xã Minh Xuân, xã dự kiến công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; chỉ đạo HND các xã: Vĩnh Lạc, Liễu Đô, Yên Thắng, Mai Sơn, Khai Trung, Trúc Lâu, thị trấn Yên Thế lựa chọn xây dựng thêm các mô hình về vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường. 

Chỉ đạo các cấp hội tiếp tục duy trì 15 tuyến đường tự quản tại các xã được công nhận nông thôn mới và xây dựng thêm 2 tuyến đường tự quản tại xã Minh Xuân đảm bảo xanh-sạch-đẹp; duy trì và nâng cấp 15 tuyến đường "Thắp sáng làng quê” đã được thực hiện trong năm 2019 và xây dựng 5 tuyến đường mới, mỗi tuyến dài 500 m tại xã: Minh Xuân, Yên Thắng, Mai Sơn, Liễu Đô, Vĩnh Lạc. Tập trung xây dựng 25 mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả trong nông nghiệp gắn với hợp tác xã hoặc tổ hợp tác; trong đó, có 5 mô hình được xây dựng từ các mô hình vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân. 

Cùng đó, HND huyện đã giao cho 4 cơ sở hội: Khánh Hòa, Mai Sơn, Khánh Thiện, Lâm Thượng lựa chọn các mô hình trong sản xuất nông nghiệp; chủ động xây dựng các chuỗi trong sản xuất nông nghiệp theo chính sách của trung ương, của tỉnh; chủ trì vận động thành lập mới trên 1 hợp tác xã, 36 tổ hợp tác và củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã hiện có. 

Đồng thời, kêu gọi các công ty, doanh nghiệp, nhà đầu tư vào sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân và khảo sát, tuyên truyền vận động, tư vấn, hỗ trợ cho hội viên nông dân có đủ điều kiện để thành lập doanh nghiệp. Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Lục Yên giai đoạn 2019 - 2020, Thường trực HND huyện đã giao HND các xã: Khánh Hòa, Khánh Thiện, Lâm Thượng chủ động phối hợp thực hiện xây dựng sản phẩm OCOP đối với nông sản khoai tím, cá bỗng, vịt bầu. Trong năm nay, mỗi cơ sở HND trong huyện sẽ tuyên truyền, vận động và trực tiếp giúp đỡ ít nhất 1 hộ hội viên thoát nghèo.

Cũng theo bà Đặng Thị Liên, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy, những ngày này, HND các xã đang nô nức thi đua thực hiện các công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. 

Cụ thể, HND xã An Lạc thực hiện hoàn thành công trình "Thắp sáng đường quê” tại thôn Làng Chãng, trị giá 21 triệu đồng; tuyên truyền các hội viên nông dân trong Chi hội làm 100 cột cờ và treo 100 cờ Tổ quốc, trị giá 8,6 triệu đồng và tổng giá trị công trình là 29,6 triệu đồng. HND xã Vĩnh Lạc tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện mô hình thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, trồng 250 cây cau tại thôn Đồng Thanh… 

"Trên cơ sở thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được Huyện ủy và HND tỉnh giao theo Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy, HND huyện đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho các cấp HND cơ sở; phấn đấu mỗi cơ sở hội có ít nhất 1 công trình chào mừng đại hội. Đến ngày 16/3, các cấp HND trên địa bàn huyện đã thực hiện được 48 mô hình, công trình, phần việc chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội XIII của Đảng” - bà Đặng Thị Liên chia sẻ.

Nguồn YBĐT

http://www.baoyenbai.com.vn/13/189954/Hoi_Nong_dan_Luc_Yen_Ro_viec_phat_huy_tinh_than_hoi_vien.aspx

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 112 /KH-UBND ngày 18/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Kế hoạch số 119-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 121-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 06 -NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, giai đoạn 2020-2023

Kế hoạch số 120-KH/HNDT ngày 11/5/2020 về việc Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ươngHội (Khoá VII) về “Tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam”, giai đoạn 2020 – 2023

Kế hoạch số 118-KH/HNDT ngày 29/4/2020 về việc Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Kế hoạch số 116-KH/HNDT ngày 27/4/2020 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam ( 14/10/1930 -14/10/2020)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (14/10/1930 – 14/10/2020) (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 116 -KH/HNDTW, ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Yên Bái)

Công văn số 559-CV/HNDT ngày 29/4/2020 về việc tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video