• Loading...
 
25 hộ hội viên nông dân thị xã Nghĩa Lộ được tiếp cận nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương
06/12/2019 12:00:00 SA

Ngày 04/12/2019, tại trụ sở UBND xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức giải ngân cho 25 hộ hội viên nông dân xã Nghĩa Lợi và xã Nghĩa Phúc từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương.

Chứng kiến buổi giải ngân có đồng chí Giàng A Câu - Chủ tịch HND tỉnh và các đồng chí trong Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Yên Bái, lãnh đạo Hội Nông dân thị xã Nghĩa Lộ, đại diện Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Lợi, xã Nghĩa Phúc và 25 hộ hội viên được vay vốn, tổng số vốn vay là 800 triệu đồng để thực hiện dự án “Chăn nuôi trâu sinh sản” và “Chăn nuôi dê sinh sản” tại xã Nghĩa Phúc và Nghĩa Lợi. Được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ giúp các hộ hội viên nông dân có thêm động lực để mở rộng quy mô sản xuất, chăn nuôi, củng cố niềm tin, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hội viên nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình.

 

Đ/c Giàng A Câu - Chủ tịch HND tỉnh cùng lãnh đạo địa phương chứng kiến buổi giải ngân

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giải ngân đồng chí Giàng A Câu - Chủ tịch HND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Hội Nông dân 02 xã và các hộ hội viên được vay vốn sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, trả gốc và phí đúng kỳ hạn; tích cực hỗ trợ hội viên, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hợp tác, nâng quy mô sản xuất; phát triển ngành nghề; ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới. Đồng thời góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Hội trong tình hình mới.

 

Hội viên nông dân làm thủ tục nhận vốn vay

Kim Tuyến – Ban Xây dựng Hội

 http://hoinongdanyenbai.org.vn/tin-tuc/tin-moi/?Userkey=25-ho-hoi-vien-nong-dan-thi-xa-Nghia-Lo-duoc-tiep-can-nguon-von-Quy-ho-tro-nong-dan-Trung-

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 86-KH/HNDT ngày 03/01/2020 của BTV Hội Nông dân tỉnh Thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020

BIỂU GIAO CHỈ TIÊU THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU THEO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 190-CTr/TU

BIỂU PHÂN CÔNG THƯỜNG TRỰC LÃNH ĐẠO, BAN THAM MƯU TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU THEO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 190-CTr/TU

Kế hoạch số 30/KHPH-MTTQ-TCCT-XH ngày 09/01/2020 thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái

Kế hoạch số 84-KH/HNDT ngày 25/12/2019 về Theo dõi, nắm tình hình hội viên, nông dân đối với đại hội Đảng bộ các cấp và tổng hợp ý kiến của hội viên, nông dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh

Kế hoạch số 85-KH/HNDT ngày 31/12/2019 của BTV Họi Nông dân tỉnh tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các hoạt động, suwj kiện của tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2020

Đề cương tuyên truyền kèm Kế hoạch số 85-KH/HNDT ngày 31/12/2019 của BTV Hội Nông dân tỉnh

Công văn số 416 -CV/HNDT ngày 09/12/2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư (Gửi kèm Chỉ thị số 39-CT/TW))

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video