• Loading...
 
Bế mạc Hội nghị quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII: Vận dụng sáng tạo 5 bước công tác vận động quần chúng
10/05/2019 8:22:00 SA

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Ủy viên TƯ Đảng,Chủ tịch TƯ Hội NDVN Thào Xuân Sùng chiều nay (9/5), tại lễ bế mạc Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc, Điều lệ Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 cho trên 200 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Hội ND các tỉnh, thành khu vực phía Bắc và Bắc Trung bộ.

Tiến sĩ Thào Xuân Sùng- Chủ tịch Hội NDVN phát biểu bế mạc Hội nghị 

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Phát biểu bế mạc Hội nghị Chủ tịch Thào Xuân Sùng đề nghị các đại biểu nắm chắc và vận dụng sáng tạo 5 phương pháp luận và 5 bước công tác vận động quần chúng trong triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội NDVN, trên cơ sở đó tiếp tục nâng cao nhận thức về nông dân, hộ nông dân và nông thôn Việt Nam.
Hội ND các tỉnh, thành phố cần chủ động, tích cực tham gia phối hợp với các cơ quan nhà nước trong rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện quy hoạch trồng trọt, chăn nuôi; đồng thời ưu tiên phát triển hệ thống ngành kinh doanh nông nghiệp hiện đại kết nối mạnh mẽ giữa các địa phương; làm tốt công tác vận động nông dân thu hồi đất và giải phóng mặt bằng theo tinh thần tăng đồng thuận, giảm bức xúc; phối hợp giám sát những vấn đề bức xúc về môi trường.

Sau khi được lĩnh hội các kiến thức tại Hội trường, tự nghiên cứu, sáng mai 10/5, các đại biểu sẽ tham quan khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao VinEco tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Trong thời gian 3 ngày, các đại biểu đã được tiếp thu 6 chuyên đề về: Những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội NDVN, nhiệm kỳ 2018-2023; xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; vận động nông dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. 

Nguồn ĐT HNDVN

 

VĂN BẢN HỘI

Kế hoạch số 184-KH/UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Kế hoạch số 142-KH/TU ngày 23/6/2019 của tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Công văn số 246-CV/HNDT ngày 10/7/2019 về việc báo cáo thực trạng nhận báo Nông thôn Ngày nay ở 153 cơ sở Hội 6 tháng đầu năm

Biểu kèm công văn số 246-CV/HNDT ngày 10/7/2019

Quyết định 92-QĐ/HNDT phê duyệt Đề án và nội dung Đề án 03-ĐA/HNDT Nâng cao trách nhiệm các cấp Hội Nông dân trong giới thiệu, quảng bá và liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019 - 2023

Chương trình hành động số 01-CTHĐ/HNDT ngày 26/6/2019 Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023

THƯ VIỆN ẢNH

      

Thư viện Video